Først tenker du at det er selvsagt. At mer eller mindre dagligdagse sysler, slik som

🛣

retningsvalg og beslutninger

📈

forretnings- og leveranseplaner

🤝

ansettelser eller organisasjons-endringer

down arrow 1right arrow 1

…ikke er tilfeldige eller personavhengige – men velbegrunnede, samkjørte og strategisk forankrete aktiviteter.

down arrow 2left arrow 1

Du tar det for gitt at hele organisasjonen på tvers av team og miljøer jobber mot…

🏔

et felles overordnet målbilde

down arrow 3right arrow 2

❤️

kundeverdi

💰

og forretningsverdi

…og at de flinke folkene løser oppgaver som realiserer både…

down arrow 4left arrow 2

…samtidig med at den fjelltoppen som er peilet ut som mål, kommer stadig nærmere…

Som virksomme fagfolk i et mangfold av bransjer, ser vi at virkeligheten ofte ikke er slik. Mange står i komplekse og krevende transformasjons- og endringsprosesser, hvor det er krevende nok å ivareta egne folk, forpliktelser og leveranser. I mangel på kapasitet eller evne til å se hvordan interne og eksterne innsatsfaktorer samvirker, blir risikoen stor for at hindringer skapes der muligheter kunne oppstått.

Strategiutvikling tilbyr et strukturert rammeverk for helhetlige målbilder og valg som alle forstår og evner å navigere etter. Strategiutvikling er en prosess hvor flinke folk med en rett miks av faglig, kulturelt og strategisk fokus integreres i hverdagen til organisasjonen. Derfra utvikles retning, enhet og struktur: Ut fra eksisterende rammebetingelser og kultur på den ene siden, og realistiske fremtidsscenarier på den andre.

Strategiutvikling hjelper til med å sette fokus og behandle helheten i det komplekse systemet vi jobber i og med . Når virksomheten forstås som et system, kan den optimaliseres gjennom strategier som ikke forblir liggende på styrerommet, men som blir levendegjort og etterlevd i kulturen.

I Variant har vi “strategiagenter” innenfor prosjektledelse, design og utvikling. Vi kan bidra på ulike nivå med rådgivning, analyse og metodikk som samler folk og gjør det enklere å foreta bærekraftige veivalg for produkter, tjenester og forretning.