Variant

Raus, åpen og læreglad

IT handler ikke om designskisser, linjer av kode eller infrastruktur, men om samarbeid og forståelse. IT bør være åpenhet, ærlighet og endringsvilje.

Bilde av Kristin som sitter i en sofaBilde av Tonje og Odd Morten som sitter forran gamle Digs

Der er vi!

En variant av et konsulentselskap som er raust, åpent og læreglad.

Bli en variant!

For å kunne lage gode løsninger trenger vi forskjellige mennesker med forskjellig perspektiv. Vi trenger flinke folk med engasjerte stemmer.

Det betyr deg.

Bli en variant

Vi har mange flotte kolleger, et fint hus, gode (og åpne) vilkår og god lønn. Ikke minst har vi mange spennende prosjekter.

Bilde av gladfisen Jacob

Design

Et begrep som betyr mye og som kan utgjøre like mye for et produkt eller prosjekt. Om det er brukeropplevelse-, grafisk- eller tjeneste-design, vil vi kunne bidra.

Utvikling

Enten du trenger en eller flere utviklere kan vi hjelpe med engasjerte og kunnskapsrike mennesker. Vi leverer assistanse til skysetting, utvikling av nye systemer og produkter og ekspertise på tradisjonell systemutvikling. Ta kontakt for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe.

Prosjektledelse

Prosjektledelse handler om å legge sammen brikkene i riktig rekkefølge og skape et bra resultat. Det blir ikke likt hver gang, og det er det som er så spennende. Prosjektledelse er å bidra til et engasjerende og fruktbart samarbeid i et tverrfaglig team, og til å skape fremdrift i riktig retning. Prosjektledelse er læreglede i praksis, og vi deler raust vår erfaring og våre perspektiv i dine prosjekter.

Kursing og rådgivning

Utvikling er et felt i konstant endring, og det kan kreve mye å følge med på det som skjer. Men det trenger ikke være slik. Erfaringer er også noe som kan overføres og deles. Vi bistår med å gjøre grupper, enkeltpersoner og prosjekt mer oppdatert, mer effektive og flinkere. Vi tilbyr både ferdige kursopplegg og presentasjoner samt skreddersydde opplegg for din organisasjon.

Våre ytringer

Sjekk ut bloggen vår
Bilde av Mathias

Dette er Mathias. En av oss som jobber her.

Se alle andre Varianter

Noe av det vi gjør

Mobilitet for Trøndelag

AtB ønsker å endre virksomheten til å levere mobilitet. I det gjelder også å bidra til mer bærekraftig transport og et lavere CO2-avtrykk gjennom kollektiv reising og utfasing av fossildrevne transportmidler. Dette synes vi er så utrolig kult å være med på.

Mikael, Petter, Magnus og Christian jobber sammen med AtB for å oppnå dette. De skal blant annet lage nye mobilapper, ny nettbutikk, ny sanntidsvisning og bransjens beste ruteplanlegger.

Mikael som jobber for AtB i forgrunn med AtBs busser i bakgrunnen

TrønderEnergi - i fronten av en ny energihverdag

TrønderEnergi opererer i en bransje som virkelig er i endring. Elektrifisering i kombinasjon med økt andel fornybar energi fra vindproduksjon krever mye større grad av fleksibilitet og intelligens i styring av kraftproduksjon og handel på kraftmarkedet. Her er TrønderEnergi pionerer. Tonje, Magnus og Kristin er så heldige å få bidra til realisering av ulike prosjekter som design av fysiske driftsmiljø, tjenestedesign for AI-løsninger og prosjektkommunikasjon.

Tonje som sitter å leser en bok

AKVA group - digitalisering av havbruksnæringen

AKVA group er markedsledende i verden med sine produkter for sporing av oppdrettslaks. Tore, Adrian, Line, Mikael og enda noen til har gjennom flere år bidratt til utvikling og fornying. Med mer enn 20 års historikk ønsket AKVA nå en strategi for fornying av produktporteføljen, og Variant ble engasjert for å utvikle en teknologistrategi. Strategien tar nå hensyn til endrede kundebehov og forventninger til brukeropplevelse, den håndterer hvordan og hvilken ny teknologi skal tas i bruk og den legger føringer for utviklingsmetodikk.

Som en følge av ny strategi har vi sammen med kunden vært med å lage en plattform som skal være ryggraden for neste generasjons produkter, og nå bistår vi AKVA i å designe og utvikle nye løsninger som skal sikre fortsatt markedsledelse i mange år.

Tore til venstre, Mette i midten og Line til høyre