Variant

Raus, åpen og læreglad

IT handler ikke om designskisser, linjer av kode eller infrastruktur, men om samarbeid og forståelse. IT bør være åpenhet, ærlighet og endringsvilje.

Bilde av Kristin som sitter i en sofaBilde av Tonje og Odd Morten som sitter forran gamle Digs

Der er vi!

En variant av et konsulentselskap som er raust, åpent og læreglad.

Bli en Variant!

For å kunne lage gode løsninger trenger vi forskjellige mennesker med forskjellig perspektiv. Vi trenger flinke folk med engasjerte stemmer.

Det betyr deg.

Bli en Variant

Vi har mange flotte kolleger, et fint hus, gode (og åpne) vilkår og god lønn. Ikke minst har vi mange spennende prosjekter.

Bilde av gladfisen Jacob

Design

Et begrep som betyr mye og som kan utgjøre like mye for et produkt eller prosjekt. Om det er brukeropplevelse-, grafisk- eller tjeneste-design, vil vi kunne bidra.

Utvikling

Enten du trenger en eller flere utviklere kan vi hjelpe med engasjerte og kunnskapsrike mennesker. Vi leverer assistanse til skysetting, utvikling av nye systemer og produkter og ekspertise på tradisjonell systemutvikling. Ta kontakt for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe.

Prosjektledelse

Prosjektledelse handler om å legge sammen brikkene i riktig rekkefølge og skape et bra resultat. Det blir ikke likt hver gang, og det er det som er så spennende. Prosjektledelse er å bidra til et engasjerende og fruktbart samarbeid i et tverrfaglig team, og til å skape fremdrift i riktig retning. Prosjektledelse er læreglede i praksis, og vi deler raust vår erfaring og våre perspektiv i dine prosjekter.

Kursing og rådgivning

Utvikling er et felt i konstant endring, og det kan kreve mye å følge med på det som skjer. Men det trenger ikke være slik. Erfaringer er også noe som kan overføres og deles. Vi bistår med å gjøre grupper, enkeltpersoner og prosjekt mer oppdatert, mer effektive og flinkere. Vi tilbyr både ferdige kursopplegg og presentasjoner samt skreddersydde opplegg for din organisasjon.

Våre ytringer

Sjekk oss ut påLogo of Medium
Bilde av Simen

Dette er Simen. En av oss som jobber her.

Se alle andre Varianter

Noe av det vi gjør

Ren Røros - lokal forretningsutvikling med globale ambisjoner

Det som tidligere het Røros Elektrisitetsverk AS med alle sine datterselskap, har gjennom de to siste årene gjennomgått en voldsom endringsprosess. Selskapet har rigget seg til å bli Ren Røros – en organisasjon som skal drive frem elektrifisering, fornybar energiproduksjon og ny bærekraftig klimateknologi. Det hele gjennom en helhetlig forretningsstruktur som fokuserer på klima, brukerreiser og interne synergieffekter.

I prosessen har Tonje, Ellen og Magnus bistått med forretningsdesign, strategiarbeid, tjenestedesign, selskapsidentitet og kulturbygging i tett samarbeid med de ansatte. Ren Røros hevder med ordene i behold at “Vi har både kunnskap om tilstanden jorda vår er i, og kompetanse til å gjøre noe med det”. Vi er stolte over å jobbe med kunder som våger å investere i fremtidens klimaløsninger!

Ellen i forgrunnen hvor det jobbes med planlegging i bakgrunnen

TrønderEnergi - i fronten av en ny energihverdag

TrønderEnergi opererer i en bransje som virkelig er i endring. Elektrifisering i kombinasjon med økt andel fornybar energi fra vindproduksjon krever mye større grad av fleksibilitet og intelligens i styring av kraftproduksjon og handel på kraftmarkedet. Her er TrønderEnergi pionerer. Tonje, Magnus og Kristin er så heldige å få bidra til realisering av ulike prosjekter som design av fysiske driftsmiljø, tjenestedesign for AI-løsninger og prosjektkommunikasjon.

Tonje som sitter å leser en bok

Miljødirektoratet - design thinking

Hilde og Kristin har sammen med Miljødirektoratet utviklet et konsept for håndtering av henvendelser fra eksterne aktører, basert på Design thinking og Tjenestedesign. Håndtering av henvendelser utgjør en utfordring for Miljødirektoratet. Direktoratet er mangfoldig og komplekst, og de ulike delene av organisasjonen har etablert sine egne arbeidsprosesser. Miljødirektoratet har fokus på brukeren og å fremstå som et moderne direktorat, og de ønsker å digitalisere og forenkle sine arbeidsprosesser. Sammen med Variant har de utforsket ulike løsninger for å bidra til at henvendelser håndteres på en enhetlig, profesjonell og god måte.

Konseptet berører hele organisasjonen, fra postmottak og arkiv, til de ulike fagseksjonene og deres støttefunksjoner innenfor jus, kommunikasjon og IT. Vi vil se endringer på et organisatorisk nivå i tillegg til at det etableres nye arbeidsprosesser som en følge av at det skal implementeres ny systemstøtte.

I tillegg til å løse selve utfordringen med henvendelser benyttes også prosjektet til å bygge en metodikk som direktoratet vil anvende til fremtidige digitalisering- og innovasjonsprosjekter.

Hilde til venstre og Kristin til høyre som jobber