Variant illustration

variant

Raust, åpent og modig

IT handler ikke om designskisser, linjer av kode eller infrastruktur, men om samarbeid og forståelse. IT bør være åpenhet, ærlighet og endringsvilje.

Der er vi! En ny variant av et konsulentselskap som er raust, åpent og modig.

CEO på overnattingstur på fjellet i telt

Bli en variant

Marius i møte på Digs

For å kunne lage gode løsninger trenger vi forskjellige mennesker med forskjellig perspektiv. Vi trenger flinke folk med engasjerte stemmer. Det betyr deg.

Vi vil skape en arbeidsplass som jobber for de ansatte. Vi ønsker å samle mennesker som bryr seg og sammen skape løsninger som tjener samfunnet. Vi trenger mennesker som engasjerer seg for både design og utvikling.

For oss er det ikke viktig om du er en Java- eller F#-, JavaScript- eller Lisp-person. Sketch- eller Framer X-person. Vi ønsker ærlige, motiverte, hyggelige og delevillige personer. Personer som ønsker å påvirke hverdagen.

Hos oss får du åpne, forutsigbare og gode betingelser. Likt for alle.

Vi tror på transparens og likeverd. Her spør ingen om noe kan publiseres, vi spør om vi virkelig må holde det lukket. Derfor har vi åpne vilkår, offentlig lønnsoversikt, tilgjengelige rutiner og åpen kildekode.

Les mer om hva vi kan tilby i vår publiserte håndbok. Har du spørsmål? Send privat eller still spørsmål via Twitter.

Book illustration

Hva bistår vi med?

Marius i møte på Digs

Design

Et begrep som betyr mye og som kan utgjøre like mye for et produkt eller prosjekt. Om det er brukeropplevelse-, grafisk- eller tjeneste-design, vil vi kunne bidra.

Utvikling

Enten du trenger en eller flere utviklere kan vi hjelpe med engasjerte og kunnskapsrike mennesker. Vi leverer assistanse til skysetting, utvikling av nye systemer og produkter og ekspertise på tradisjonell systemutvikling. Ta kontakt for å høre mer om hvordan vi kan hjelpe.

Marius i møte på Digs
Marius i møte på Digs

Salg

Salg er vanskelig. Det krever kunnskap om marked, erfaring i tilbudsskriving, evne til å generere tekst, pedagogikk, teknisk kompetanse og ikke minst kapasitet. Hør hvordan vi kan bistå i en slik prosess for dere.

Kursing og rådgivning

Utvikling er et felt i konstant endring, og det kan kreve mye å følge med på det som skjer. Men det trenger ikke være slik. Erfaringer er også noe som kan overføres og deles. Vi bistår med å gjøre grupper, enkeltpersoner og prosjekt mer oppdatert, mer effektive og flinkere. Vi tilbyr både ferdige kursopplegg og presentasjoner samt skreddersydde opplegg for din organisasjon.

Marius i møte på Digs

Utfordrende oppdrag

Mikael jobber for tiden for AtB

Mobilitet for Trøndelag

AtB ønsker å endre virksomheten til å levere mobilitet. I det gjelder også å bidra til mer bærekraftig transport og et lavere CO2-avtrykk gjennom kollektiv reising og utfasing av fossildrevne transportmidler. Dette synes vi er så utrolig kult å være med på.

Mikael, Petter, Magnus og Christian jobber sammen med AtB for å oppnå dette. De skal blant annet lage nye mobilapper, ny nettbutikk, ny sanntidsvisning og bransjens beste ruteplanlegger.

TrønderEnergi - i fronten av en ny energihverdag

TrønderEnergi opererer i en bransje som virkelig er i endring. Elektrifisering i kombinasjon med økt andel fornybar energi fra vindproduksjon krever mye større grad av fleksibilitet og intelligens i styring av kraftproduksjon og handel på kraftmarkedet. Her er TrønderEnergi pionerer. Tonje, Magnus og Kristin er så heldige å få bidra til realisering av ulike prosjekter som design av fysiske driftsmiljø, tjenestedesign for AI-løsninger og prosjektkommunikasjon.

Ellen i møte med Ren

Ren Røros - lokal forretningsutvikling med globale ambisjoner

Det som tidligere het Røros Elektrisitetsverk AS med alle sine datterselskap, har gjennom de to siste årene gjennomgått en voldsom endringsprosess. Selskapet har rigget seg til å bli Ren Røros – en organisasjon som skal drive frem elektrifisering, fornybar energiproduksjon og ny bærekraftig klimateknologi. Det hele gjennom en helhetlig forretningsstruktur som fokuserer på klima, brukerreiser og interne synergieffekter. I prosessen har Tonje, Ellen og Magnus bistått med forretningsdesign, strategiarbeid, tjenestedesign, selskapsidentitet og kulturbygging i tett samarbeid med de ansatte. Ren Røros hevder med ordene i behold at “Vi har både kunnskap om tilstanden jorda vår er i, og kompetanse til å gjøre noe med det”. Vi er stolte over å jobbe med kunder som våger å investere i fremtidens klimaløsninger!

Våre ytringer

Sjekk oss ut på

Medium.com
Thumbs up! Takk for at du har sjekket ut Variant