Skyhøye markedskrav til kvalitet og omstillingsevne for digitale tjenestetilbydere, gjør at stadig flere organisasjoner ønsker å bygge egne utviklingsmiljø. Vi opplever imidlertid at mange ikke evner å gjøre det på en måte som skaper nødvendig fagutvikling og ledelse. Samtidig forblir dette ofte en «blind spot» for ledelse under omstilling. Beste praksiser og teknologi ta organisasjonen et viktig steg på veien mot bærekraftig utvikling av programvare. Likevel tilsier all vår erfaring at det å virkelig skape og forvalte gode produkter over tid forutsetter det vi kaller en utviklingskultur. For å oppnå dette må vi jobbe bevisst med kultur med utgangspunkt i fagene – fra team til topp. Variant kan bidra på flere måter, og i hovedsak gjennom to dimensjoner:

Vi har erfarne konsulenter som bryr seg om hvorfor jobben skal gjøres, hvordan den utføres, og hvordan programvaren utvikles. Når du samarbeider med slike Varianter, vil de jobbe bevisst med å bygge kultur nedenfra. Dette gjøres både med å gå foran som gode praksiseksempler, gjennom veiledning av team, og gjennom omsorg for hver enkelts arbeidshverdag. Våre konsulenter jobber inkluderende og transparent med de grepene som er nødvendige for å bygge en god utviklingskultur og teamhelse. Dette kan være smått og stort – som det å identifisere strukturkapital som mangler for å kunne bygge læring, eller fasilitering av sesjoner med mob-programming. Kanskje er det etablering ukentlig team-demoer for å spre stolthet og engasjement, eller det å etablere nye rutiner for “Pull Requests”. Noe er kanskje “techlead-opplegg”. Våre konsulenter er sterke kulturbærere og vil ta slike initiativ.

Vi jobber også på strategisk nivå opp mot ledelse, og ikke minst mellomledelse. Veldig ofte mangler utviklingsteam faktiske rammebetingelser for suksess. Dette kommer gjerne av at organisasjonen på én side setter krav til teamene som ikke harmonerer med ønsket kulturutvikling. I Variant har vi kompetanse til å etablere enhetlige målbilder og strukturelle rammer tilpasset organisasjonens forutsetninger. Dermed kan vi sørge for en kultur som gir team og folk tilstrekkelig tillit og autonomi, samtidig som tryggheten for at organisasjonen beveger seg i ønsket retning ivaretas.