Kunnskap til å ta bedre beslutninger

Utvikling av helt nye produkter og tjenester

Ny funksjonalitet i eksisterende produkter

down 1 arrow

💡

Etablere metadatakatalog/metadataløsning

💡

Etablere API-katalog

💡

Tilgjengelig-gjøring via API

💡

Valg av teknologi

Tekniske kapabiliteter

down arrow 2left arrow 1

«Orden i eget hus»

💡

Kartlegge kvalitet og planlegge

💡

Definere ansvarlige

💡

Identifisere datakilder

down arrow 3right arrow 1

💡

Forankring: Top down og bottom up

💡

Kommunisere målbilde og prosess

Kartlegging

down arrow 4left arrow 2

Forankring av ambisjoner og mål

De fleste leverandører av produkter og tjenester er alltid på jakt etter nye muligheter i form av differensierende funksjonalitet eller nye produkter. Eller kanskje man stadig skulle ønske man hadde bedre grunnlag for å ta virksomhetskritiske beslutninger eller strategiske valg?

Mesteparten av det som eksisterer av data i dagens organisasjoner kan kalles biprodukter av våre produkt- og tjenesteleveranser. Hva om dette kunne forvandles til verdifulle råvarer? Data som legger grunnlaget for nye produkter og tjenester eller nyttig input til strategisk viktige beslutninger?

I Variant kaller vi denne prosessen for [Dataproduktutvikling]

For å lykkes med dette finnes det en rekke mer eller mindre krevende prosesser, vurderinger og valg – ting som de fleste organisasjoner ikke gjør ofte – man må gjennom.

Som bidragsytere innenfor digital produkt- og tjenesteutvikling har vi erfaring og kunnskap som er nyttig når en organisasjon skal gjennom denne forvandlingen; fra å forstå og modne organisasjon, kartlegge nåsituasjon, legge til rette og fasilitere for valg av teknologi som muliggjør tilgjengeliggjøring av data til å lede innovasjonsprosesser der vi utforsker og kartlegger muligheter og bygger nye produkter eller forløser ny kunnskap med utgangspunkt i de nye data-råvarene.