Variant

Våre tjenesteområder

I Variant ønsker vi å bidra til størst mulig forandring til det bedre for kundene våre, for folk og for samfunnet. Derfor har vi rigget oss helhetlig for å kode, designe, lede og rådgi innenfor fire definerte kjerneområder som ofte spiller på lag. Sjekk ut hva vi legger i Digital tjeneste- og produktutvikling , Datadriv, Strategi og Kultur. 👇🏻

Digital tjeneste- og produktutvikling blob

Digital tjeneste- og produktutvikling

Utvikling av digitale produkter og tjenester er kjernen i Variants leveranser. Med oss på laget får du tilgang til vår beste praksis og erfaringer rundt hvordan man lykkes med dette.

Digital tjeneste- og produktutvikling
Strategi blob

Strategi

Små og store organisasjonelle veivalg krever tydelig målbilder og levende strategier. Les mer om hvordan Variant kan hjelpe din organisasjon med å gjøre disse valgene færre, enklere og mer bærekraftige

Strategi
Datadriv blob

Datadriv

Ved å bli en datadrevet virksomhet muliggjøres bedre virksomhetsstyring og nye måter å innovere på. Les mer om Variants tilnærming til det å bli en datadrevet organisasjon

Datadriv
Kultur blob

Kultur

Etablering og forvaltning av egne team for digital tjenesteutvikling krever målrettet fokus og kunnskap innen kulturbygging. Våre konsulenter jobber for en bærekraftig og sunn utviklingskultur med utgangspunkt i fagene - fra team til topp

Kultur