Vi ser etter 7 nyutdannede varianter i 2023!


Søk senest 2. oktober

Søk fast jobb

Fortsatt et par år igjen med studier?

Jeg vil ha sommerjobb

To fra Variant

Hvem søker vi?

Vi søker 7 nyutdannede designere og utviklere som engasjerer og motiverer, med oppstart 1. august 2023. Stillingene er fordelt på våre kontorer i Trondheim og Bergen. Det er ikke viktig hvilke verktøy eller språk du bruker. Det er derimot viktig at du bryr deg. Bryr deg om koden du skriver, bryr deg om brukeren du lager noe for, og bryr deg om kunden du leverer til.

Gjennom både strukturert og impulsiv kunnskapsutveksling lærer vi av hverandre og de vi jobber med for å bli flinkere, modigere og rausere. Vi elsker utfordringer hvor design- og teknologikompetanse finner sammen og tar plass i kundens kultur. Her oppdager vi stadig at en helhetlig tilnærming til utvikling og design skaper entusiasme og tilfører ekstra verdi. Variant er et selskap av og for de ansatte, der læreglede står i sentrum. Deler du også denne filosofien?

I bergen er det 1 ledig stilling som utvikler og 1 ledig stilling som designer. I Trondheim er det 3 ledige stillinger som utvikler og 2 som designer

Hvorfor akkurat Variant?

Variant er en variant av et konsulentselskap som er raust, åpent og læreglad. Disse verdiene ligger til grunn for hvordan vi møter hverandre, våre kunder og alle andre. I håndboken vår kan du lese om hvordan ting gjøres i Variant, hva vi prøver å oppnå og hvorfor vi tenker som vi gjør. Under kan du sjekke ut noen utvalgte temaer.

Hva er viktigst for deg?

Sjekk ut hele håndboka vår her

Lønn

Vi er sikre på at flinke folk i liten grad lar seg motivere av lønn alene, men god lønn er like fullt viktig for den frihet og stabilitet vi ønsker å gi.

Lønnen vår bestemmes utelukkende av en utjevnet kurve for øvre kvartil av Teknas lønnsstatistikk. Lønnsøkninger tas ikke individuelt – det går automatisk. Din lønn baseres rett og slett på antall års erfaring.

I kalkulatoren til høyre kan du se hva du vil tjene som nyutdannet. Du kan også ta en titt på lønnskalkulatoren om du vil vite mer om lønn og andre goder i Variant.

Hva slags utdanning har du?
Det vil gi en årslønn på
Årslønn + gjenomsnittlig bonus
Årlig pensjon, 7%

Hvordan ser første året ut?

For å bidra til personlig og faglig utvikling av nyutdannede gjennomfører vi oppstartsprogrammet variant:skudd. Programmet gjennomføres i løpet av det første året den nyutdannede jobber i Variant.

August - Startskudd Alle nyutdannede samles til en oppstartsuke med faglig og sosialt innhold. Oktober - Designverktøy/Rammeverk Utviklerne jobber med HTML, CSS og JS, mens designerene går gjennom de vanligste designverktøyene, som Figma og Illustrator. November - Tverrfaglig samarbeid Samling med fokus på hvordan designere og utviklere best kan samarbeide. Februar - Consulting for varianter Samling med fokus på konsulentrollen og konsulentferdigheter. Mars - Designsprint/Sky Designerne jobber med variants designsprint, og utviklerne jobber med skyløsninger og utfordringer knyttet til dette. Mars - Designsprint/Sky Designerne jobber med variants designsprint, og utviklerne jobber med skyløsninger og utfordringer knyttet til dette. Mai - Konsulentøkonomi De nyutdannede introduseres til konsulentøkonomi og økonomi i Variant. Dyktig(ere) konsulent
Mountaint trip in Oppdal

Hva skjer etter søknadsfristen?

Vi liker ikke tradisjonelle intervjuer. De plasserer søker i en unaturlig situasjon, og man blir ikke godt kjent med hverandre. Etter at vi har vurdert alle søknadene inviterer vi utvalgte kandidater til en kaffeprat. Dette er en uformell samtale hvor målet er å bli bedre kjent med hverandre, med fokus på både det faglige og det personlige. Og nei – du er selvsagt ikke nødt til å drikke kaffe.

Noen dager etter kaffepraten vil aktuelle kandidater inviteres til en sammarbeidscase hvor man vil jobbe sammen med 2 andre varianter. Man vil få oppgaven på forhånd, men man skal ikke gjøre noen store forbredelser.

Dersom du får jobbtilbud og takker ja, inkluderes du straks i Variant. Du får tilgang til vår Slack, og mulighet til å delta på faglige og sosiale arrangementer. Dette inkluderer blant annet spill- og fagkvelder, nyttårskalas og variantdager, som er fine muligheter til å bli bedre kjent før man starter.

Even

Søknadstips:

Vi setter pris på en søknad med CV, søknadsbrev og karakterutskrift. Det viktigste for oss er å få et helhetlig bilde. Både av deg som person, din eksisterende kompetanse og dine ambisjoner. Så hvem er du og hvorfor søker du sommerjobb i Variant? Vi trenger mennesker som bryr seg om å skape en bedre hverdag. Er det deg?

Søk fast jobb

Vi håper du søker, og vi ser frem til å bli bedre kjent med deg. Har du spørsmål om fastjobb eller Variant? Ta gjerne kontakt med meg.

- Marius Krakeli, Utvikler og rekrutteringsansvarlig

Bilde av Marius
Bilde av Marius