Vi ser etter 4 nyutdannede i 2024!

Hvem søker vi?

Vi søker 3 nyutdannede designere og 1 nyutdannet utvikler som engasjerer og motiverer, med oppstart 1. august 2024. Stillingene er fordelt på våre kontorer i Trondheim og Bergen, med 3 designere i Trondheim og 1 utvikler i Bergen. Det er ikke viktig hvilke verktøy eller språk du bruker. Det er derimot viktig at du bryr deg. Bryr deg om koden du skriver, bryr deg om brukeren du lager noe for, og bryr deg om kunden du leverer til.

"Ansetter dere bare 4 nyutdannede", tenker du kanskje? En del av vår rekrutteringsstrategi har i lengre tid vært å ansette dyktige studenter til sommerjobb og gi noen av disse tilbud om fast jobb. I Oslo hadde vi som mål å ansette 6 nyutdannede og det målet har vi nådd ved at alle årets sommerjobbere takket ja til tilbud. Bergen hadde mål om å ansette 2 og har allerede ansatt en av sommerdesignerne sine. For Trondheims del har vi ansatt det vi har kapasitet til av utviklere, men har fortsatt plass til 3 designere.

Gjennom både strukturert og impulsiv kunnskapsutveksling lærer vi av hverandre og de vi jobber med for å bli flinkere, modigere og rausere. Vi elsker utfordringer hvor design- og teknologikompetanse finner sammen og tar plass i kundens kultur. Her oppdager vi stadig at en helhetlig tilnærming til utvikling og design skaper entusiasme og tilfører ekstra verdi. Variant er et selskap av og for de ansatte, der læreglede står i sentrum. Deler du også denne filosofien?

Trondheim: 3 designere

Hvorfor akkurat Variant?

Variant er en variant av et konsulentselskap som er raust, åpent og læreglad. Disse verdiene ligger til grunn for hvordan vi møter hverandre, våre kunder og alle andre. I håndboken vår kan du lese om hvordan ting gjøres i Variant, hva vi prøver å oppnå og hvorfor vi tenker som vi gjør. Under kan du sjekke ut noen utvalgte temaer.

Hva er viktigst for deg?

Sjekk ut Variants håndbok her

Formål og verdier

Så, hvorfor Variant? Hvorfor er vi egentlig til? Vårt formål er å utvikle samfunnet vi lever i. Flinke personer som tenker nye tanker, og så lager de riktige løsningene.

Våre tre grunnverdier er:

Raushet - Dette vises i hvordan vi møter hverandre, våre kunder og folk i nærmiljøet.

Åpenhet - Hva i all verden skal et selskap tjene på å holde informasjon hemmelig for sine ansatte?

Læreglede - Vi er folk som ønsker å lære og lære bort. Vi skal ha ydmykhet nok til å skjønne at vi kan lære noe fra alle, og troen på at alle kan lære noe fra oss.

Disse verdiene ligger til grunn for hvordan vi behandler hverandre. Det skal være lav terskel for ros og tilbakemeldinger fordi vi ønsker at du lykkes. Vær den som sier hva du har på hjertet ditt og som tør å utfordre sannheter og gjeldende praksis.

Lønn

Vi er sikre på at flinke folk i liten grad lar seg motivere av lønn alene, men god lønn er like fullt viktig for den frihet og stabilitet vi ønsker å gi.

Lønnen vår bestemmes utelukkende av en utjevnet kurve for øvre kvartil av Teknas lønnsstatistikk. Lønnsøkninger tas ikke individuelt – det går automatisk. Din lønn baseres rett og slett på antall års erfaring.

I kalkulatoren til høyre kan du se hva du vil tjene som nyutdannet. Du kan også ta en titt pålønnskalkulatorenom du vil vite mer om lønn og andre goder i Variant.

Hva slags utdanning har du?
Det vil gi en årslønn på
Årslønn + gjenomsnittlig bonus
Årlig pensjon, 7%

Hvordan ser første året ut?

For å bidra til personlig og faglig utvikling av nyutdannede gjennomfører vi oppstartsprogrammet variant:skudd. Programmet gjennomføres i løpet av det første året den nyutdannede jobber i Variant.

Fjelltur på Oppdal
August - Startskudd Alle nyutdannede samles til en oppstartsuke med faglig og sosialt innhold. Oktober - Designverktøy/Rammeverk Utviklerne jobber med HTML, CSS og JS, mens designerene går gjennom de vanligste designverktøyene, som Figma og Illustrator. November - Tverrfaglig samarbeid Samling med fokus på hvordan designere og utviklere best kan samarbeide. Februar - Consulting for varianter Samling med fokus på konsulentrollen og konsulentferdigheter. Mars - Designsprint/Sky Designerne jobber med variants designsprint, og utviklerne jobber med skyløsninger og utfordringer knyttet til dette. Mars - Designsprint/Sky Designerne jobber med variants designsprint, og utviklerne jobber med skyløsninger og utfordringer knyttet til dette. Mai - Konsulentøkonomi De nyutdannede introduseres til konsulentøkonomi og økonomi i Variant. Dyktig(ere) konsulent