Variant

Mangfold

Mangfold skaper inkluderende og fullgode løsninger, som gir verdi og nytte for absolutt alle. Vi i Variant samarbeider med de som aktivt jobber for dette, fordi vi mener at mangfold og perspektiv er viktig!

Ada

Ada jobber for å øke kjønnsbalansen på ingeniør- og teknologistudiene ved NTNU. Formålet deres er å motivere kvinner til å fullføre studiene innenfor disse fagområdene.

Dette er kjempeviktig for oss og IT-bransjen generelt på grunn av veldig lav kvinneandel i arbeidslivet. Dersom det uteksamineres flere kvinner innen teknologi, vil dette gagne både bransjen og samfunnet som helhet.

Dette synes vi er skikkelig kult! Derfor har vi et samarbeid med Ada hvor vi har en mentorrolle, deltar på ulike aktiviteter og holder arrangementer.

To personer står på en scene på Adas 25-årsjubileum

Hils på Sarah

Sarah er mangfoldsansvarlig i Variant og brenner for å få flere jenter inn i teknologibransjen. Hun har jobbet i Kodeklubben og Ada under studiene, vært involvert i kursing, studentarrangement og rekruttering i arbeidslivet og er også aktiv i TENK.

Sarah som hjelper noen jenter på TENK tech camp

TENK Tech Camp

TENK Tech Camp er en gratis teknologicamp for jenter i alderen 13-18 år. Formålet med campen er å motivere jenter til å velge teknologiutdanning. På campen får jentene inspirasjon i form av foredrag og workshops. Jentene får blant annet prøve seg på webutvikling, sensorprogrammering og rakettbygging.

Med stor entusiasme har vi i Variant vært med som veiledere og mentorer i noen år nå. Vi har holdt workshop i webutvikling (med HTML, CSS og JavaScript), musikk-koding (med SonicPi) og hvordan lage sin egen Podcast.

Sarah med to andre arrangører av TENK Tech Camp

Har du et initiativ vi kan samarbeide om?

ODA-nettverket

ODA-nettverket jobber aktivt for å skape mangfold innen teknologi. De jobber spesielt med kvinner i bransjen ved å motivere og inspirere med arrangementer, foredrag, mentorprogrammer og gode forbilder.

Vi samarbeider med ODA ved å stille med mentorer til ODAs mentorprogram. Vi deltar på diverse arrangement og heier alt vi kan på jobben ODA gjør med å fremme kvinner i tech!

Linn og syv andre personer på et ODA-arrangement

Hils på Linn

Linn er en av variantene som er engasjert i ODA-nettverket. Hun bidrar med kunnskap, erfaring og sprer læreglede som mentor og frivillig.

En smilende Linn som har på seg en ODA-t-skjorte