Variant

Prosjektstøtte på leveransestrøm

Statens vegvesen ble Marthe Skaara Drabløs sitt første møte med konsulentlivet. Der har hun jobbet med prosjektstøtte, og fått erfart at det slettes ikke finnes et fasitsvar på det å være prosjektleder.

Marthe hos Statens vegvesen

Lokasjon

Oslo

Hva går prosjektet du jobber med ut på?

Prosjektet er organisert som en leveransestrøm og heter Videreutvikling av dataplattform. Kort fortalt går det ut på å forbedre ulike tekniske løsninger. Det er 12-15 underprosjekter som svarer til denne leveransestrømmen.

Hva gjør du i din rolle?

I prosjektet bidrar jeg inn som prosjektstøtte til prosjektleder som en stor leveransestrøm med tilhørende deltiltak. Jeg hjelper til med rådgivning på tiltak som bør igangsettes, tar nødvendig oppfølging, hjelper til og sørger for at prosjektet har den fremdriften kunden ønsker, og generelt sørger for at prosjektledelsen går etter planen. I det daglige jobber jeg med prosjektledelse. Kaller inn til møter og styrer de, forbereder samlinger og leder disse. Jeg hjelper til med å holde oversikt over status på de ulike deltiltakene, både med tanke på status for leveransen, og med tanke på budsjett og prognoser. Jeg bidrar inn med å tenke langsiktig, sørge for at leveransestrømmen starter på de riktige prosessene med tanke på kommende år, og at det er viktig å se leveransene opp mot overordnede strategier.

Hvordan er samarbeidet?

Jeg jobber tett inn mot en koordineringsgruppe for prosjektet, der vi har regelmessige statusmøter, samt at jeg har fortløpende dialog med prosjektleder. I prosjektet jobber også en annen konsulent fra Variant. Dette er både lærerikt og hyggelig. Vi har et tett samarbeid, pusher hverandre og sparrer for å komme frem til de beste løsningene for kunden.

Har du fått deg noen aha-opplevelser underveis?

Det å komme inn i en helt ny bransje samtidig som at det er en ny erfaring å jobbe som konsulent har i seg selv vært en aha-opplevelse. Jeg var på forhånd spent på hva jeg kunne bidra med inn i et ukjent fagområde. Men arbeidslivet er fullt av hyggelige mennesker, og folk har forståelse for at også konsulenter er nye. Det ligger også masse verdi i at man kommer inn med friske øyne, en større verdi enn jeg på forhånd hadde tenkt.

Statens Vegvesen har vært en trygg og god start for en fersk konsulent. Det har vært verdifullt å se at min erfaring og kunnskap har blitt verdsatt og ønsket.

Hva med egen lærdom?

Jeg har gjennom dette prosjektet lært at det ikke finnes en fasit på det å være prosjektleder. Og i tillegg at det er viktig å tilpasse seg kunden, men at man også må huske på at det kan være fint å ha en Variant inn som pusher igjennom på sin måte. Statens Vegvesen har vært en trygg og god start for en fersk konsulent. Det har vært verdifullt å se at min erfaring og kunnskap har blitt verdsatt og ønsket.

Hva tror du Statens vegvesen sitter igjen med etter at du har vært der?

Jeg håper de tenker at arbeidshverdagen og prosjektet har gått litt mer sømløst med meg inne som konsulent.