Variant

Lært Statens vegvesen å kjenne

Malin har gjennom flere ulike prosjekter hos Statens vegvesen fått et godt innblikk i organisasjonen, og lært seg å kjenne den ordentlig. Som prosjektleder jobber hun tett med flere ulike roller og bistår vegvesenet i den digitale transformasjonen.

Malin hos Statens vegvesen

Lokasjon

Trondheim

Hvilket prosjekt jobber du med?

Jeg har hatt flere ulike oppdrag i vegvesenet og slik fått stor tillit og anledning til å lære organisasjonen å kjenne. Nå jobber jeg i programledelsen for et digitaliseringsprogram kalt Digital drivkraft.

Hvem jobber du sammen med, og hvordan samarbeider dere?

I tillegg til flere gode kollegaer i Variant, samarbeider jeg med mange ulike roller i Statens vegvesen. Herunder divisjonsdirektør og avdelingsdirektør som er ansvarlige for programmet, samt flere i staben til avdelingen og i ulike seksjoner. I tillegg holder jeg dialog med flere andre enheter og initiativer i etaten. Det er veldig mye spennende som skjer i vegvesenet, og mye å holde oversikt over.

Hva gjør du som prosjektleder?

Jeg jobber med å forstå en helhetlig og sammenhengende verdikjede for dataflyt som gir verdi for alle som beveger seg på og jobber med veiene i Norge. Jeg ser denne verdikjeden i sammenheng med systemportefølje, organisasjon og metodikk. Og ikke minst, hvordan denne kan og skal forbedres iterativt og parallelt med vanlig drift, også kjent som «digital transformasjon». Det innebærer mye møtetid, mange powerpointer som skal lages, rapportering og generell prosjektledelse. På tvers av dette er det en analytisk og helhetlig tilnærming til en stor og kompleks problemstilling.

Statens Vegvesen har vært en trygg og god start for en fersk konsulent. Det har vært verdifullt å se at min erfaring og kunnskap har blitt verdsatt og ønsket.

Har du fått deg noen aha-opplevelser underveis?

Mange! For det meste handler det om hvor stor denne etaten er, og hvor mange mennesker som jobber for og med veg og vegtrafikk i Norge. Og ikke minst, hvor mye som foregår parallelt i en etat med flere tusen ansatte.

Hvilken effekt tror du kunden har hatt av å ha Variant der?

Jeg håper og tror at vi øker både kompetanse og kapasitet på en del områder som tradisjonelt sett ikke har vært del av kjernevirksomheten til etaten, men som fremover må være det.

Hva har vært verdifullt for deg i dette prosjektet?

Tillit og tålmodighet fra kunden, samt å ha sparringspartnere i Variant.