Variant

Design av ekspertløsninger for bompengesektoren

I Statens Vegvesen jobber Caroline som designer i prosjektet, hvor hun i stor grad driver med brukerinvolvering og samarbeid på tvers av kunder og brukere.

Caroline hos Statens vegvesen

Lokasjon

Oslo

Hva går prosjektet du jobber med ut på?

Prosjektet går ut på å designe og utvikle ekspertløsninger for ansatte som jobber i bompengesektoren, både internt i Statens Vegvesen og eksternt. Tjenestene jeg jobber med skal bidra til å gjøre jobben for kunden mer oversiktlig, effektiv og brukervennlig, samt bidra til digitalisering i Vegvesenet i sin helhet.

Jobber du sammen med flere?

I Statens Vegvesen er jeg en del av et team med andre konsulenter som kunden leier inn. Her er det folk fra Sopra Steria, Bouvet og selvstendig næringsdrivende. I tillegg sitter jeg sammen med en annen designer fra Variant som jeg samarbeider mye med.

Hva gjør du i din rolle?

Jeg jobber i stor grad med brukerinvolvering og samarbeid, både med kunden og brukerne til tjenesten jeg lager. Jeg har intervjuer, brukertester og lavterskel samtaler om deres behov knyttet til tjenesten. På den måten er egentlig brukerne og kundene med på å lage det jeg lager.

I det daglige jobber jeg med ulike designoppgaver som varierer fra dag til dag. Over en periode er jeg innom brukerintervjuer, behovskartlegging, skissering, prototyping, og brukertesting. Dermed jobber jeg både på et høyt nivå, der jeg ser helheten, og på et lavt nivå, der jeg går inn i detaljene. I tillegg til å ha ansvar for designarbeidet, har jeg tatt ansvar for kommunikasjon med brukerne - mer enn det som i utgangspunktet var tenkt.

Etter noen måneder der jeg har hatt jevnlig kontakt og brukertestet med de eksterne, uttrykker de ansatte i Statens Vegvesen at dette er en veldig bra utvikling. De får gode tilbakemeldinger fra både interne og eksterne, og opplever at forholdet deres til brukerne er bedre enn noensinne.

Kan du trekke frem noen aha-opplevelser du har hatt?

I prosjektet har vi vært i en fase der det har vært kjempeviktig å kunne brukerteste og få tilbakemeldinger fra de som skal bruke tjenesten, som i dette tilfellet er eksterne ansatte som ikke er ansatt i Statens Vegvesen. Det er ganske nytt for kunden å ha nær kontakt med de eksterne, selv om de har jobbet med dem lenge. Etter noen måneder der jeg har hatt jevnlig kontakt og brukertestet med de eksterne, uttrykker de ansatte i Statens Vegvesen at dette er en veldig bra utvikling. De får gode tilbakemeldinger fra både interne og eksterne, og opplever at forholdet deres til brukerne er bedre enn noensinne. Det ønsker de å fortsette med!

Hvordan har egen kompetanseutvikling vært hittil?

Jeg har lært mye om domenet, altså Statens Vegvesen og bompengesektoren. Faglig har jeg fått mye trening i prototypingsverktøy (Figma) og hvordan prate med brukere, typisk gjennom intervjuer eller brukertester. Personlig har jeg blitt mer selvsikker som designer og som samarbeidspartner.

Hvilken effekt tror du det å ha Varianter i prosjektet har for kunden?

Jeg opplever at både teamet og kunden sitter igjen med en forståelse av at design er viktig for at et produkt er vellykket, spesielt gjennom tidlig brukerinnvolvering og testing. Gjennom å ha Variant hos seg har de fått en bedre kontakt med brukerne sine, samt levert tjenester som både kunden og brukerne har bruk for. De interne ansatte opplever også å bli godt ivaretatt i prosessen. På den måten merker jeg at vi er en del av gjengen hos Statens Vegvesen, selv om vi er konsulenter.

Hva har vært verdifullt og viktig for deg i prosjektet?

Det har vært verdifullt å kunne samarbeide med en annen fra Variant på designarbeidet, da dette har ført til mye trygghet og gode diskusjoner. Det har gjort at produktet har blitt såpass bra, og at opplevelsen hos kunden har vært god helt fra start.