Variant

Verktøy for gjennomføring og oppfølging av Trafikksikkerhets- inspeksjoner

Som UX-designer for Statens vegvesen får Andreas Hartveit ta del i hele prosessen for utvikling av nye støtteverktøy som skal gjøre veiene tryggere. – For meg har det vært verdifullt å få lov til å ta del i, og ansvar for, produktutviklingen og valgene vi gjør for produktet vi utvikler, forteller han.

Andreas hos Statens vegvesen

Lokasjon

Bergen/remote

Hva går prosjektet du jobber med ut på?

Jeg hjelper Statens vegvesen med å utvikle nye støtteverktøy for gjennomføring og oppfølging av Trafikksikkerhetsinspeksjoner. Dette er en prosess som skal gjøre riks- og europaveger tryggere ved å identifisere og utbedre momenter ved veien som kan føre til alvorlige ulykker. Min rolle i teamet er UX-designer.

Hva gjør du mer konkret som UX-designer?

Jeg har mange varierte arbeidsoppgaver, hvor kontinuerlig innhenting av kunnskap er en av de. Jeg hjelper kunden med å definere produktet og samle innsikt og definere behov gjennom intervju og workshops. Innsikten bruker jeg til idémyldring og skissering på iPaden, før jeg prototyper og designer de digitale verktøyene og brukertester dem. Jeg jobber også med å sette opp komponentbibliotek i Figma og Storybook, og “parprogger” stadig litt med utviklerne på teamet mitt.

Samarbeid er essensielt i slike prosjekter. Hvordan har dere gjort det?

Jeg samarbeider ukentlig med to fagressurser fra vegvesenet, og har blitt kjent med mange ansatte i ulike deler av Statens vegvesen som jeg bruker jevnlig for å få innsikt, brukerteste og diskutere med. Jeg jobber også sammen med utviklere, prosjektleder og teknisk prosjektleder fra andre konsulentselskap. Til daglig sitter jeg sammen med utviklerne her i Bergen. Utover det så deltar jeg på ukentlige møter med designerne fra andre prosjekter i Vegvesenet for å dra nytte av vår kompetanse på tvers av prosjekter og det store designmiljøet her. Jeg sparrer også ukentlig med Varianter fra Trondheim og Oslo som også jobber hos vegvesenet.

Jeg opplever at de har sett viktigheten av å utvikle de nye verktøyene i mindre, konkrete iterasjoner hvor design, innsikt og behovskartlegging skjer kontinuerlig underveis.

Å lære noe nytt er jo for mange motiverende. Hva tenker du selv at du sitter igjen med fra prosjektet?

Jeg har lært mye om hvordan det er å jobbe i store, komplekse organisasjoner. Vi har fått bryne oss på utfordringer knyttet til deling av designkomponenter laget for ulike produkter, og hvordan man kan etablere delingsprosesser for designkomponenter og designsystem. Ellers har jeg lært mer om kartlegging av arbeidsprosesser og vurdering/ prioritering av hvor det er mest hensiktsmessig å starte utviklingen. Egentlig hvordan vi kan utvikle kontinuerlig de nye løsningene, en bit om gangen.

Har du fått deg noen «aha-opplevelser» i løpet av prosjektet?

Det er lett å tenke at hele arbeidsprosessen trenger digitale verktøy og hjelpemidler, men mye har faktisk ikke behov for det.

Hva tror du Statens vegvesen sitter igjen med etter at du og flere fra Variant har vært der?

Først og fremst så får de de verktøyene de trenger for å samle inn og følge opp Trafikksikkerhets-funn på norske veier. Jeg tror også at vi kommer med gode prosesser og smidige måter å utvikle produkter på. Jeg opplever at de har sett viktigheten av å utvikle de nye verktøyene i mindre, konkrete iterasjoner hvor design, innsikt og behovskartlegging skjer kontinuerlig underveis.