Variant

Statens Vegvesen

Statens vegvesen har vært en viktig samarbeidspartner siden Variant så sitt lys. I løpet av årene har flere av Variantene vært innom og jobbet i ulike prosjekter, og sammen med kunden levert løsninger som bidrar til at vi alle kan være tryggere på vegen.

Ansvarlig lokasjon

BergenOsloTrondheim
case

Trygge tunneler

I Norge har vi over 1100 tunneler som krever forvaltning og vedlikehold. Sammen med Statens vegvesen har vi utviklet løsninger som effektiviserer arbeidsprosessene rundt inspeksjon og sikkerhetsgodkjenning av tunneler i henhold til gjeldende lov og regelverk.

case

Økt trafikksikkerhet

Med kontinuerlig innsikt, design og behovskartlegging bidrar vi til økt trafikksikkerhet ved å utvikle nye støtteverktøy for gjennomføring og oppfølging av Trafikksikkerhetsinspeksjoner.

case

Ledelse av digitaliseringsprogram

I Statens vegvesen har de blant annet systemer for dataflyten vedrørende både veiene i seg selv, og trafikken som benytter de. De siste 10 årene har kundefokuset økt kraftig både i samfunnet forøvrig og i Statens vegvesen, noe som er en av driverne bak digitaliseringsprogrammet som Variant er involvert i. Vi bistår kunden med å se på nye teknologiske muligheter og krav i en verden hvor kjøretøyet i større grad er både konsument og leverandør av data. Utviklingen i førerstøtte i bil er forventet å bidra vesentlig til blant annet vegvesenets nullvisjon for drepte og hardt skadde i trafikken. Programmet som vi i Variant er med på å lede rammer inn en rekke utviklingstiltak som skal sette vegvesenet i bedre stand til å levere den digitale veien.

Variantenes egne ord

Andreas

Designer, Bergen

Andreas hos Statens vegvesen

«Vi har fått bryne oss på utfordringer knyttet til deling av design-komponenter laget for ulike produkter, og hvordan man kan etablere delingsprosesser for designkomponenter og designsystem.»

Les mer

Caroline

Designer, Oslo

Caroline hos Statens vegvesen

«Til det daglige jobber jeg i stor grad med designarbeid. Det varierer hva jeg gjør til daglig, men over en periode er jeg innom intervjuer med brukere, behovskartlegging, skissering og prototyping, og brukertesting.»

Les mer

Malin

Prosjektleder, Trondheim

Malin hos Statens vegvesen

«Jeg håper og tror de har lært mer om prosjektledelse, bruk av designprinsipper og kanskje litt soft skills på ledelse generelt.»

Les mer

Marthe

Prosjektleder, Oslo

Marthe hos Statens vegvesen

«Det å komme inn i en helt ny bransje samtidig som at det er en ny erfaring å jobbe som konsulent har i seg selv være en aha-opplevelse.»

Les mer