Variant

Sikt Designlab

I Sikt har de sin helt egen designlab, hvor Sunneva jobber sammen med både interne og eksterne designere. I sin rolle har hun ansvaret for design som en del av en prosess i et større team, samt for å etterlatte seg et godt inntrykk av Designlaben - slik at de blir involvert i flere prosjekter.

Sunneva hos Sikt

Lokasjon

Trondheim

Hva går oppdraget du jobber med ut på?

Sikt er en organisasjon som jobber med utvikling, anskaffelse og leveranse av tjenester innen kunnskapssektoren. Akkurat nå jobber jeg med to prosjekter som skal se langt fremover, innen e-læring og vurdering og biblioteksystemer. Jeg gjør innsiktsarbeid og samarbeider med interne team i Sikt, for å få en forståelse for brukeres behov om 10 år. Staten bruker lang tid på å forberede og kjøpe inn teknologi og verktøy, og det er viktig at det gjøres grundig forarbeid.

Hva gjør du i din rolle?

Jeg er en del av en intern designlab, med både interne og eksterne designere. For tiden er vi fire Varianter og sju interne designere. Her er det fokus på å skape et godt miljø, og legge til rette for å lære av og hjelpe hverandre. Vi «leies ut» til resten av Sikt på prosjekter, noe som kan være både enkelt og komplisert.

Ikke alle er like drevne på å bruke designprosessen, så det hender vi må jobbe litt for å få den rollen vi er best til å ha. Heldigvis er det mye støtte internt i Designlaben, og vi prøver å alltid være minst to på hvert prosjekt. Jeg fikk prosjektlederansvar med en gang, men følte meg veldig støttet av resten av designerne. Jeg har på en måte både ansvar for design i en prosess med et stort team, og for at teamet skal få et godt inntrykk av Designlaben slik at de vil bruke oss senere også. Det kan føles litt skummelt, men jeg opplever ikke noe press på å gjøre en perfekt jobb.

Har du fått deg noen aha-opplevelser underveis?

Jeg tror ofte at mine metoder og verktøy som designer er ganske selvinnlysende, og at alle forstår dem med en gang. Det stemmer ikke! Ofte blir folk som ikke er vant med designprosessen helt forbløffet over hvor enkel, visuell eller konkret en designprosess kan være.

Hva med egen lærdom?

Jeg har utviklet meg faglig gjennom å lære meg å blande mine teknikker og dogmer med kundens, og gjennom å få nye typer prosjekter. Før jeg begynte i Variant, hadde jeg aldri jobbet på så store, lange prosjekter. Jeg liker det veldig godt, for da får jeg tid til å eksperimentere, iterere, feile og forstå. Det er mye politikk og sosiale aspekter ved det å jobbe ute hos kunde, som det tar tid å forstå. Da er det godt å vite at du har god tid.

Jeg lærer mye hver dag, både om Sikt og deres interne prosesser, og om studenter, lærere og andre brukere av Sikts digitale systemer. Samtidig lærer jeg også bort mye, om verdien av design, hvorfor man bør snakke direkte med brukerne, og hvordan forskjellige designprosessen fungerer.

Det er fortsatt mange som tror at design handler utelukkende om estetikk og grafikk, men gjennom å samarbeide med oss lærer de at design handler om bevissthet rundt prosesser, brukere og mål.

Hva tror du Sikt sitter igjen med etter at du har vært der?

Jeg tror, ydmykt nok, at mange hos kunden får et helt nytt perspektiv på det å jobbe med design. Det er fortsatt mange som tror at design handler utelukkende om estetikk og grafikk, men gjennom å samarbeide med oss lærer de at design handler om bevissthet rundt prosesser, brukere og mål. De lærer også å bruke Miro som verktøy, hvordan og hvorfor innsiktsfasen er viktig, og hvordan de selv kan fasilitere lignende prosesser senere.

Jeg tror vi er med på å endre måten de møter sine brukere på, og gjøre linjene mellom bruker og tjenesteyter kortere. Jeg tror de lærer å stille andre spørsmål, og kanskje (med tid) våger å bevege seg mer vekk fra lange rapporter, og nærmere tydelige, visuelle fremstillinger. Jeg håper også de fortsetter å bruke konsulenter sånn som de gjør i dag, hvor de nesten ikke skiller mellom intern og konsulent. Det skaper et miljø som bygger tillit og mestring, og det er det viktigste når man skal jobbe kreativt sammen.