Variant

Tilgjengeliggjøring av vitenskapelige artikler

Hos Sikt jobber Kjetil med tilgjengeliggjøring av norske offentlig finansiert forskning. Som ansvarlig for frontendutviklingen har han fokus på både universell utforming, språkstøtte og samarbeider tett med ulike fagområder og disipliner.

Kjetil hos Sikt

Lokasjon

Trondheim

Hvilket prosjekt jobber du med?

Jeg jobber for øyeblikket med utviklingen av Nasjonalt Vitenarkiv hos Sikt (Kunnskapssektorens tjenesteleverandør). Nasjonalt Vitenarkiv er en bestilling fra Kunnskapsdepartementet, og skal bidra til å realisere regjeringens mål om at alle norske vitenskapelige artikler finansiert av offentlige midler skal være åpent tilgjengelige innen 2024.

Hva gjør du som utvikler i Sikt?

Jeg er innleid som frontendutvikler, og leder jobben med å utvikle frontendapplikasjonen til Nasjonalt Vitenarkiv. Hovedansvaret mitt går på å utvikle ny funksjonalitet med fokus på både universell utforming og flerspråklig støtte. Dette inkluderer naturlig nok tett samarbeid med backend-teamet, test-teamet, og produkteiere.

Hvordan er det å jobbe i teamet?

Vi har en daglig standup hvor alle i teamet forteller kort om hva de jobber med for tiden. Her vil man typisk fortelle litt om hvilke problemer man har løst siden sist, og ta opp eventuelle utfordringer som kan være til hinder for videre arbeid. Vi har retrospektiv annenhver fredag, hvor vi bruker rundt en time på å gå gjennom hvordan arbeidet har fungert siden sist. Der får alle anledning til å liste opp hva man har likt, hva man har lært, og hva man har manglet de to siste ukene. Da kan vi ta lærdom av det og utvikle samarbeidet videre.

Hvilke teknologier og verktøy får du brukt?

Som frontendutvikler i teamet jobber jeg med React, og mye av tiden går med på å jobbe med TypeScript og CSS. Kildekoden ligger åpent tilgjengelig på GitHub, og løsningen rulles ut til AWS hvor det blir eksponert til omverden. Ellers kan jeg også nevne at vi bruker Cypress for å teste krav til både funksjonalitet og universell utforming i applikasjonen.

Har du fått deg noen aha-opplevelser underveis?

Det er alltid spennende å gå inn i ett nytt oppdrag som omhandler et domene man ikke er særlig godt kjent med fra før. Selv om jeg nå har vært i dette oppdraget over flere år nå, hender det fortsatt det dukker opp ting som får meg til å tenke «jøss, så dette er en del av hverdagen til forskere rundt om i landet, ja». Det er veldig interessant å kunne fordype seg i andre yrker og domener på denne måten.

Hvilken verdi tror du kunden sitter igjen med?

Jeg vil selvsagt at kunden skal sitte igjen med en løsning som oppfyller alle krav på en tilfredsstillende måte, både når det gjelder funksjonalitet og brukervennlighet. Minst like viktig er det likevel at de sitter igjen med et inntrykk av at jeg har vært en person det har vært trivelig og lærerikt å jobbe sammen med.

Det er veldig interessant å kunne fordype seg i andre yrker og domener på denne måten.

Hva har vært verdifullt og viktig for deg i oppdraget?

Det har vært viktig for meg å ikke bare gjøre noe fordi det har blitt gjort på den måten tidligere, men også å tørre og utforske andre mulige løsninger for å se om noe kan forbedres. Med en rolle som ren frontendutvikler har jeg fått muligheten til nettopp dette, og jeg har fått lov til å fordype meg i ulike frontendteknologier.

Som konsulent er det også viktig at man er klar over at man en dag skal ut av oppdraget, og man må være bevisst på sitt ansvar for at kunden skal være i en posisjon hvor de kan fortsette arbeidet så smidig som mulig når man en dag går videre til et annet oppdrag. Det er derfor viktig for meg å legge bort cowboyhatten og ta valg basert på hva som er til kundens beste, heller enn å ta design- og teknologivalg basert for mye på hva jeg selv syns er kulest og mest spennende til enhver tid.