Variant

Fra Elm til React

Helt siden han startet i Variant, har Tore vært i oppdrag hos mobilitetsaktøren FRAM. Der jobber han som utvikler og release-ansvarlig, noe han synes er verdifullt spesielt på grunn av oppdragets mulighet til å påvirke folk til å reise på bærekraftige måter.

Tore hos FRAM

Lokasjon

Trondheim

Hvilket prosjekt jobber du med?

Jeg jobber med utvikling av fremtidens løsninger for planlegging og billettering av mobilitet. Løsningene jeg er med og utvikler er under innfasing i flere av landets fylkeskommuner, blant annet i Møre og Romsdal (FRAM), Nordland (Reis), Trøndelag (AtB), og Agder (AKT). Vi jobber også tett sammen med Entur som utvikler en del av de underliggende tjenestene vi benytter.

Hva gjør du i din rolle?

I min rolle som utvikler er jeg innom et bredt spekter av oppgaver. Siden jeg har vært med helt fra starten av prosjektet, har jeg fått delta i planleggingen av hva som skal gjøres. Etter endt planlegging har vi fått utviklet mye, og til og med fått bidratt med litt enkelt designarbeid.

Hvordan er det å jobbe i teamet?

Siden FRAM har sine kontorer i Molde, jobber vi i stor grad digitalt. For tiden er vi tre utviklere og en prosjektleder som er i Trondheim, så vi sitter i stor grad samlet på Varianthuset som et team. Vi har også mulighet til å sitte i lokalene til vår samarbeidspartner AtB. I tillegg til det daglige arbeidet i Trondheim, møtes vi også innimellom til samlinger. Hittil har vi tilbragt tid sammen med kunden i Ålesund, Molde, Kristiansund og Trondheim, der vi møtes og gjør mye artig sosialt.

Hvilke teknologier og verktøy jobber du med?

Vi arbeider med et bredt spekter av tjenester, så det er ganske variert hvilke teknologier og verktøy vi bruker. Hoveddelen av arbeidet vårt foregår i mobil-appen vår som er skrevet i React Native. Nettbutikken har nylig blitt skrevet om fra det funksjonelle programmeringsspråket Elm til React med Next.js, og det har vært spennende å få være med på. Utover dette jobber vi en del med skytjenestene Google Cloud og Firestore, samt at vi i blant må undersøke hvordan ting henger sammen i infrastruktur-tjenester skrevet i Rust og Go. Vi arbeider også en del sammen med designere i prototypeverktøy Figma.

Har du fått noe spesielt ansvar i prosjektet?

I tillegg til å være utvikler, er jeg også release-ansvarlig for mobilappen Reis i Nordland, og den nye FRAM-appen som skal brukes i Møre og Romsdal. Dette innebærer å sørge for at all mulig funksjonalitet fungerer, og at infrastrukturen sørger for at applikasjonen dukker opp i app-butikkene i enden av release-løpene våre.

Det er også interessant hvor mye påvirkning vi som utviklere kan ha på produktene vi jobber med, for eksempel er det ganske kort vei fra en god idé til den er tilgjengelig i appen.

Har du fått deg noen aha-opplevelser underveis?

Opplevelsen med at endringer en gjør i kodebasen plutselig påvirker hverdagen til flere titusen-vis av mennesker er ganske spennende. Det er også interessant hvor mye påvirkning vi som utviklere kan ha på produktene vi jobber med, for eksempel er det ganske kort vei fra en god idé til den er tilgjengelig i appen.

Hva tror du kunden sitter igjen med?

Først og fremst er det ingen tvil om vi lever av å levere godt håndverk, så kunden sitter igjen med en god mobil-applikasjon og en god nettbutikk, som kan vedlikeholdes over lengre tid. Som Mikael tidligere har vært inne på i bloggen vår, så er vi i oppdrag hos kunden, ikke på prosjekt. Vi i bidrar derfor også med våre perspektiver på andre utfordringer samarbeidspartnerne våre møter.

Hva har vært verdifullt og viktig for deg i dette prosjektet?

Her er det vanskelig å komme utenom påvirkningen oppdraget vårt har på folks mulighet til å reise på bærekraftig vis. Det er også fint å vite at løsningene vi arbeider med har en plass i folk sin hverdag, og er vedlikeholdbare nok til at de forhåpentligvis vil være der i lang tid fremover.