Variant

Veien til en friksjonsfri kollektivhverdag

Odd Morten har overordnet ansvar for utviklerteamet han leder, men legger ikke skjul på at han ikke helt klarer å holde seg unna når løsninger diskuteres. Som konsulent synes han det er spesielt spennende å få innblikk i både likheter og ulikheter på tvers av kollektivtilbud og domener.

Odd Morten hos FRAM

Lokasjon

Trondheim

Hva gjør du i din rolle?

Jeg er engasjert som teamlead for vårt utviklerteam hos FRAM. Teamet består av fire utviklere i tillegg til meg selv. Som teamlead bruker jeg mye tid på å legge til rette for at utviklerne har gode forutsetninger for å løse FRAMs utfordringer. Prosjektet forutsetter god dialog med mange eksterne parter og jeg har ansvar for at alle snakker med alle de trenger å snakke med. Jeg håndterer også risiko, i tillegg til at jeg ikke alltid klarer å holde meg helt vekk fra diskusjoner om hvordan ting kan løses.

Har du fått noe spesielt ansvar i prosjektet?

Egentlig det hele totale ansvaret for våre leveranser da. Det ble lagt rett i hendene mine faktisk!

På den andre siden er det fascinerende å se at helt forskjellige prosjekter innen helt forskjellige domener ofte har mange av de samme utfordringene.

Har du lært noe spennende i prosjektet?

Det er det som er så spennende med å være konsulent i Variant. Hos FRAM får jeg ordentlig innblikk i hvordan et fylke løser sine kollektivutfordringer, og at ulike fylker faktisk kan ha helt forskjellige utfordringer. Visste du for eksempel at mens Trøndelag har ni kollektivsoner, så hadde Møre og Romsdal opprinnelig over 400? Det skaper helt andre utfordringer. På den andre siden er det fascinerende å se at helt forskjellige prosjekter innen helt forskjellige domener ofte har mange av de samme utfordringene.

Hva tror du kunden sitter igjen med?

Jeg tror de har en litt bedre forståelse av hva smidig utvikling er og hvorfor vi gjør det på den måten. De har også blitt langt flinkere til å prioriterere. Bort og ikke bare opp!. Og så har de fått enda mer kunnskap om hvordan man kan ta frem programvare og hvordan de kan ble en god bestiller. De siste er så viktig for at prosjekter faktisk skal lykkes. Om et par år tror jeg FRAM sitter igjen med systemer som er vedlikeholdbare og fleksible, og som genererer gode inntekter basert på høyere passasjertall enn tidligere. Men mer viktig synes jeg det er å se på hva FRAMs kunder opplever. Om et par år tror jeg reisende i Møre og Romsdal opplever kollektivtransport som mer friksjonsfri, litt mer forutsigbart og litt mer fornøyelig. Jeg tror flere vil reise siden tjenestene oppleves helhetlig og rett og slett litt bedre.