Variant

Bedre løsninger til kollektivreisende

Som utvikler i FRAM har Mikael fått bryne seg på et komplekst domene, med løsninger som påvirker hverdagen til mange ulike brukergrupper. I oppdraget får han jobbe med et vidt spekter av teknologier, med et mål om å sammen med kunden levere gode løsninger til reisende i Møre og Romsdal og Nordland.

Mikael hos FRAM

Lokasjon

Molde

Hvilket prosjekt jobber du med?

Vi jobber for å lage gode reiseopplevelser i flere fylker i Norge via et offentlig samarbeidsprosjekt. Ved å bygge på toppen av Enturs plattform, lages det de første virkelige store løsningene med id-basert billettering. Vi lager Open Source app-er og nettløsninger som brukes av flere hundre tusen nordmenn og turister. Disse løsningene har jeg jobbet på hos andre kunder helt siden januar 2020.

Hva gjør du som utvikler i FRAM?

I løpet av en arbeidsdag kan det være alt fra å vise billettkjøpsprodukter for nettbutikker for flere kollektivselskaper i Norge, til å ta arkitektur-gjennomganger på en app. Hovedmålet mitt er å sørge for at Møre og Romsdal og Nordland får en så god reisehverdag med kollektivtransport som mulig.

Noen dager er det det utvikling av en reiseassistent, kjøpsflyter eller integrasjon mot reisekort. I tillegg bruker jeg noe tid på å prøve å koordinere samarbeid på tvers av fylkeskommuner og ivareta interessene til ulike kollektivselskaper.

Jeg får sitte tett på de jeg jobber sammen med hos Fylkeshuset i Molde. Her diskuterer vi ofte over whiteboard og kartlegger muligheter og avdekker risikoer på alle de områdene vi skal levere på. Kunden er veldig flink til å ta i mot råd om det vi i Variant er eksperter på, og er veldig lett å samarbeide med. Vi jobber tett med andre team som leverer på andre områder, som AtB og Nordland fylkeskommune med NFK. I oppdraget mitt vil det etter hvert være fire andre fra Variant, og vi samarbeider tett med ansatte og konsulenter fra Kantega og Variant i AtB.

Har du fått noe spesielt ansvar i prosjektet?

I de oppdragene jeg har jobbet med nå har jeg vært alt fra frontend-lead til techlead til teamlead, krydret litt lett med prosjektledelse på toppen.

Hva går egentlig lead-rollen ut på?

De ulike lead-rollene har forskjellig med seg. Som frontend-lead tar du overordnet ansvar for teknologivalg, arkitektur og kvalitetssikring av kundenære løsninger. Som tech-lead vil du gjerne se større sammenhenger på tvers av løsninger og overordnet arkitektur. Som team-lead vil du derimot fokusere mer på samhandling og koordinering av teamet som helehet for å sørge for at de evner å levere det som skal leveres og kanskje gjerne sørge for at de har gode arbeidsdager.

Største overraskelsene kommer gjerne i brukertester eller observasjon av bruk fra mennesker med nedsatte funksjonsevner. Å lage tilgjengelig løsninger for så store folkegrupper byr på mange utfordringer som er viktig å lære av.

Har du fått deg noen aha-opplevelser underveis?

Det har vært så mange at det er umulig å peke på en ting. Alt fra hvordan sanntidssystemer fungerer på buss, til indeksering og rettighetskontroll på Firebase og alt der i mellom. I et utrolig bredt spenn av forskjellige språk som Rust, Go, Java, Objective C, JavaScript, Elm, Typescript og teknologier som Kafka, Google Cloud Platform, Firebase, React, React Native, Android, iOS, Github Actions er det aldri stopp på læringen og varierte arbeidsdager.

Største overraskelsene kommer gjerne i brukertester eller observasjon av bruk fra mennesker med nedsatte funksjonsevner. Å lage tilgjengelig løsninger for så store folkegrupper byr på mange utfordringer som er viktig å ta lærdom av. For eksempel kan det være at du ikke kan bruke en spesifikk autentiseringsløsning da den ikke er godt nok universelt utformet ved bruk av leselister eller at folk bruker egne gestures for avansert navigering på iOS.

Har du lært noe spennende i prosjektet?

Jeg lærer mye om prosess og metode, risikohåndtering, teamledelse og techledelse. Samtidig er det mange tekniske utfordringer som må løses, og som jeg lærer mye av. Før dette oppdraget hadde jeg ikke noe erfaring med Google Cloud Platform, men nå har jeg jobbet mye med Cloud Functions, Cloud Build, BigQuery, PubSub, og mye mer på GCP.

Jeg hadde heller ikke så mye erfaring med React Native og native deler av Android og iOS. Nå kan jeg sitte hele dager med å feilsøke gradle-builds eller implementere drag-and-drop sortering og animasjoner via React Native.

Hva tror du kunden sitter igjen med?

Forhåpentligvis bidrar jeg til å lære litt om moderne tjenesteutvikling og hvordan lage løsninger som utvikles over tid. Det er et komplekst domene og mange løsninger å forholde seg til. Kanskje mye større enn det kunden så for seg i starten. Det å få inn Variant, som har erfaring med systemene og domenet har vært viktig for at FRAM skal kunne levere løsninger i en rimelig tid. Over tid skal vi sammen med FRAM, Reis Nordland og AtB skape løsninger som utvikles innsiktsbasert og kontinuerlig over tid for å gjøre reisehverdagen i Norge litt bedre.

Hva har vært verdifullt og viktig for deg i oppdraget?

Å ha muligheten til å lage løsninger som påvirker hverdagen til mange i Norge. Både kjente og ukjente, som skal komme seg hjem, til bestemor eller til enkelt til jobb. Å lage løsninger som skal være tilgjengelig for alle, uansett hva slags særskilte behov du kan ha.

Det er mange utfordringer, konstant læring og mye å gjøre. Men det er også det som gjør det spennende. Det er mye å lære hver uke og det er viktig for et oppdrag for meg.