Variant

FRAM

Våren 2021 vant vi en offentlig konkurranse på å modernisere FRAMs kunde- og brukerflater og i tillegg sikre overgangen fra gammel teknologi til ny basert på Entur. FRAM er merkevaren til kollektivtilbudet hos Møre og Romsdal fylkeskommune. Frem til 2024 hvor alle busser og båter i Møre og Romsdal har gått over på ny plattform skal vi bistå FRAM med utvikling og design.

Ansvarlig lokasjon

TrondheimMolde
case

Trygg overgang

I en periode på nesten to år vil det finnes både gammelt og nytt utstyr på bussene. Ett av våre prosjekter handler om å sikre at reiseprodukter kjøpt på ny plattform vil fungere på gammel og vice versa. Dette er et spennede prosjekt som involverer både NFC-teknologi, APP-utvikling og godt gammeldags integrasjonsarbeid.

case

App og nettbutikk

FRAM skal benytte en Entur-basert plattform for blant annet billettering, turplanlegging og sanntidsvisning. Men oppå der skal det lages egen nettbutikk og FRAM-app tilpasset Møre og Romsdal. Dette gjøres i samarbeid med flere andre fylkeskommuner, blant annet Trøndelag.

Variantenes egne ord

Mikael

Utvikler, Trondheim

Mikael hos FRAM

«Største overraskelsene kommer gjerne i brukertester eller observasjon av bruk fra mennesker med nedsatte funksjonsevner. Å lage tilgjengelig løsninger for så store folkegrupper byr på mange utfordringer som er viktig å lære av.»

Les mer

Odd Morten

Prosjektleder, Trondheim

Odd Morten hos FRAM

«På den andre siden er det fascinerende å se at helt forskjellige prosjekter innen helt forskjellige domener ofte har mange av de samme utfordringene.»

Les mer

Tore

Utvikler, Trondheim

Tore hos FRAM

«Det er også interessant hvor mye påvirkning vi som utviklere kan ha på produktene vi jobber med, for eksempel er det ganske kort vei fra en god idé til den er tilgjengelig i appen.»

Les mer

Vårt bidrag

Blob med datamaskin

Digital produktutvikling

Variant bistår FRAM med å utvikle og tilpasse nye og kundeflater for reisende i Møre og Romsdal. Dette inkluderer ny mobilapp for reisesøk og billettering samt nettbutikk. I tillegg bistår vi kunden med integrasjon mellom gammel og ny plattform som gir reisende i fylket en sømløs opplevelse på trass av at busser er utstyrt med enten nytt eller gammelt utstyr. Dette gir FRAM mulighet til en gradvis overgang og reduserer risikoen for at store kundegrupper ikke kan reise kollektivt i en overgangsperiode.

Blob med datamaskin

Kulturutvikling

Gjennom denne anskaffelsen går FRAM over fra å være en innkjøper av tekniske løsninger til å bli et IT-selskap som utvikler og forvalter egne løsninger for sine brukere. Variant bidrar til å bygge kompetanse og ikke minst kultur for hvordan man på best mulig måte tar fram IT-løsninger som faktisk kundene trenger. I tillegg til formelle roller som blant annet produktledelse, er nøkkelen for å lykkes med programvareutvikling faktisk at organisasjonen har en kultur for god og smidig utvikling. Variant bidrar til å bygge en slik kultur.