Hei!

Her har vi skrevet litt om våre tanker om å bygge Variant i Oslo. Nå er vi spente på hva du tenker. Hva tror du er viktig for å lykkes? Hvordan ønsker du å utvikle Oslo sammen med oss?

Vil du utvikle Oslo?

Det er det vi ønsker du skal gjøre, – sammen med flere og sammen med oss. Etablere neste generasjons selskapskultur hvor medarbeideres potensial utnyttes til det fulle ved å gi tillit og transparens. En kultur som består av gjensidig raushet, åpenhet og læreglede. En kultur som har mot til å stå som et eksempel for andre og ydmykhet til å lære av de samme.

Vil du utvikle Variant Oslo AS?

Varianthuset på gågata i Trondheim

Det er det vi ønsker du skal gjøre, – sammen med flere og sammen med oss. Vi har tillit til dine tanker og dine forslag til hvordan Osloselskapet skal bygges og drives. Vi gir dere frihet som om dere skulle startet for dere selv. Så gir vi dere trygghet for at det dere ønsker å gjøre lykkes. Frihet og trygghet – vi kommer tilbake til det.

Vil du utvikle Variant?

Det er det vi ønsker du skal gjøre, – sammen med flere og sammen med oss. Vi vil ikke at du skal bli som oss. Å være en Variant handler om å lære av hverandre og ha egne tanker. Det er en Variants plikt å lære bort like sterkt som å lære av. Vi har lovd oss selv å alltid være ydmyk for andres erfaringer, kunnskap og idéer. Vi har erfaring med å prøve ut ting. Om det ikke fungerer så revurderer vi. Dette gjelder stort og smått. Vi kommer med et standpunkt og en filosofi slik håndboka vår beskriver. Utover det ønsker vi at du og ditt team bidrar til å utvikle konsernet Variant på lik linje med oss.

2024

Vi har latt tankene spinne. Vi har latt fantasien løpe fritt. Hvordan tror vi at Variant Oslo kan bli? Sånn litt inn i framtida? Dette er tanker som du og ditt team må være med å forbedre og foredle. Så med alle forbehold, her er slik vi ser for oss at 2024 kan se ut.

I løpet året flytter Variant Oslo inn et eget lokale sentralt i Oslo sentrum. Lokalene er relativt store og attraktive, og er optimalisert for samhandling. Store fellesarealer for å gjennomføre Variantdager, kundeworkshops og lignende. Her er det arbeidsplasser til en del, men en god andel jobber ute hos kunde. Dette er lokaler med sjel og som man føler seg stolte av.

I løpet av høsten starter konsulent nr 50. Det er en god balanse mellom designere og utviklere. I tillegg er det en litt mindre gruppe prosjektledere. I år omsetter selskapet for 65 millioner og genererer et overskudd på 7,5 millioner. Omsetningen kommer fra en lik fordeling mellom CV-baserte oppdrag, relasjonssalg og prosjekter med ansvar og risiko.

Under både lokale og nasjonale variantdager, bidrar Oslo-varianter med læreglede, faglige bidrag og innsats for å utvikle selskap og konsern. Variantdagen i november arrangeres bare for Oslo. Her gjennomføres 4 ulike faglige track. Et av dem er variant:skudd som bidrar til å gjøre konsulenter av de 6 nyutdannede variantene som startet i august. Hver måned publiserer Oslo-varianter 3 faglige bloggposer sammen med en utviklerpodcast.

Designergruppen har nettopp feiret årsdag for deres månedlige designprogram i Variants YouTube-kanal. Selskapet hostet 4 ulike meetups i år, og har hatt faglig bidrag dobbelt så mange.

I mai oppnådde Variant som helhet en 5.-plass i Universums kåring over Norges mest etter-traktede arbeidsgivere. Samme måned mottok vi 15 relevante søknader fra erfarne designere og utviklere som ønsker å jobbe i Oslo.

Det første året

Også det første året vil i stor grad påvirkes av hva du og ditt team ønsker å gjøre og ønsker å prøve. Vi har også her noen tanker over hva vi tror kan være en fin tilnærming de første 12 måneder. Fortsatt må dette ses på som vårt forslag, vi er superspent på hva du tenker på dette.

Ved oppstart 1. september 2021 har vi 6 ansatte. Dette er da CEO, CTO og CDO sammen med tre andre ganske erfarne konsulenter. Alle er lett å få ut i oppdrag.

Fokus resten av 2021 er todelt, rekruttere flere og få folk ut i oppdrag. I løpet av høsten har vi signert 6 nye, og de første begynner i januar. Idet selskapet er ett år jobber det 15 mennesker der, 2 av dem er nyutdannede som startet i august. Oslo støtter seg kraftig på konsernets rekrutteringskapasitet.

Det første halvåret selger vi oppdrag basert på CV-salg til eksisterende Variantkunder og gjennom megleravtaler og rammeavtaler som Variant har tilgang til. På våren har Variant Oslo også begynt å vinne egne kunder. Men gjennom hele det første året handler det om CV-salg, og det må rekrutteringen ta høyde for. Konsernet bidrar med salgskompetanse og -kapasitet.

Det første året gjennomføres Variantdager sammen med Oslo. Dels over video og dels ved reiser mellom byene. 1. september 2022 feirer Oslo ettårsdagen med en Varianttur på egenhånd sammen med følge til Berlin.

Den første tiden leier Variant Oslo dedikerte arbeidsplasser på Mesh. Antallet rom og arbeidsplasser utvides etter hvert som vi vokser. Konsernet stiller med struktur- og systemkapital. Konsernets ledelse jobber tett på en coachende måte med Oslos ledergruppe.

Frihet

Vi husker det så godt. Hvor givende det var å kunne forme selskapet slik vi mente det helst skulle gjøres. Noen ganger trådte vi feil og måtte justere kurs, men det var like fullt så veldig morsomt. Denne opplevelsen ønsker vi å gi deg og ditt team. Og det er ikke først og fremst for at vi er så snille eller så ivrig på å gi folk gode opplevelser, selv om vi er det også. Av samme grunn som vi har tillit til at summen av enkeltpersoners vurderinger overgår ledelsens så tror vi også at ved å gi autonomi, frihet og tillit til de ulike selskapene i konsernet vil selskapene som sum bli bedre enn hvis styrt fra en konsernledelse. Vi er derfor ute etter ditt entreprenørskap og din gründerånd. Dette skal være som å starte for deg selv, bare med trygghet.

Trygghet

Det er mange ting som må funke for at en konsulentstartup skal fly. Dette strekker seg fra finansiering, salg, rekruttering, bemanning, kulturbygging, kompetansebygging, etablering av strukturkapital og systemkapital. Så skal vi være litt ærlige. Alt dette er ikke like morsomt. Alt går ikke like fort. På den andre siden er mye av dette utrolig givende, vi kan hjelpe dere der du og ditt team ikke har deres styrker, slik at dere kan jobbe med det dere er gode på.

For det er ikke slik at vi tenker at dere skal greie dere selv opp i autonomi og tillit. Vi har mye erfaring som vi gjerne deler med dere, men da først og fremst som coacher og ikke veiledere.

Mye strukturkapital og systemkapital har vi på plass. Lite av dette er obligatorisk, men vi antar nesten at du ikke brenner for å føre regnskapet selv. Eller bygge ditt eget bemanningssystem. Vi har også en håndbok som vi er ikke så lite stolte av. Den tipper vi du gjerne vil utnytte.

Variant