Variant

Verdiutvikling
Variant Oslo AS

Barcode by Jacek Dylag on Unsplash

En god del av kompensasjonen som leder i Variant er knyttet til verdiutvikling av selskapet og avkastning på aksjer. Begge disse momentene er relatert til vekst. Vi er ambisiøse på Oslos vegne. Variants egenart bygger på at en relativt stor gruppe flinke mennesker sammen utfordrer hverandre og bygger på hverandre. Dette er et selskap som våger å vokse fort. Vi har en modell for bærekraftig vekst, og et realistisk mål om å bygge et fagmiljø med 40 dyktige varianter på 3 år.

Tabellen under beskriver våre vekstmål de neste årene. Dette er altså de mål vi sikter mot og som vil kunne gi en pekepinn på hva avkastning på dine aksjer og verdiutvikling av din eierandel.

202120222023
Ansatte per 31.12 6 varianter20 varianter40 varianter
Lønn daglig leder (kr)1 100 0001 300 0001 500 000
Omsetning (i 1000 kr)3 20025 00060 000
Resultat før skatt (i 1000 kr)1913 8007 200
Totalt utbytte for selskapet (i 1000 kr)1002 6005 100
Selskapets totale verdiutvikling (i 1000 kr)8 00030 00075 000

Vi er ambisiøse og søker deg som også har lyst til å oppnå noe.