Variant Lønnskalkulator

Ingen skal måtte være freidige for å få det de fortjener. Det skal komme automatisk. Vi har derfor valgt at lønnen i Variant utelukkende bestemmes av en utjevnet kurve fra øvre kvartil av Teknas lønnsstatistikk.

Her kan du se hvilken lønn du får hvis du begynner hos oss. Se håndboka vår for detaljer om lønn og andre gode betingelser. Les mer om hva vi mener om lønn på bloggen vår.

Utdanning

Eksamensår

Beregnet årslønn
0