Variant

Erfaren skyutvikler i Trondheim

Vi utvikler fagmiljøet for sky i Variant Trondheim

Varianter på en takterrasse

Vi vil ha flere varianter som engasjerer og motiverer. Variant er et selskap av og for mennesker med stor læreglede, som styrer sin egen hverdag og som er rause med hverandre. Til felles har vi at vi elsker utfordringer.

Vi ønsker oss nå flere kollegaer med interesse og erfaring innenfor skyarkitektur, backend og utvikling på skyplattformer som Azure, AWS og GCP.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter en erfaren utvikler som har jobbet med ett eller flere av følgende områder:

  • Utvikling mot og i Azure, GCP eller AWS
  • Backendutvikling med for eksempel C#, Java eller Kotlin
  • Containers, Docker, Kubernetes eller tilsvarende orkestreringsteknologier
  • Arkitektur i skyen med for eksempel mikrotjenester, asynkron kommunikasjon, eventdreven arkitektur, distribuerte systemer og ulike databaser/NoSQL
  • Infrastructure as Code med f.eks. Terraform, Microsoft Bicep eller AWS CloudFormation

Det er også spennende om du har interesse for andre språk eller plattformer, for eksempel:

  • Andre språk som F#, Scala, Go eller Rust
  • Serverless arkitektur
  • Nye teknologier og plattformer, for eksempel IoT, edge computing, eller kanskje noe som spillutvikling?

Vi tror at et åpent fagmiljø vil styrke oss som selskap, samtidig som det beriker kolleger i bransjen, og kunder vi jobber hos. Derfor har vi som mål om å være et synlig og engasjert fagmiljø, i flere kanaler. Om det være seg Meetups, YouTube, podcasts eller Open Source. Læreglede smitter, og vi er rause med å dele av egen kompetanse, og hjelpe andre til å gjøre det samme.

Ole Jørgen og Mathias koder

Våre forventninger

Hos oss vil du jobbe med ulike arbeidsoppgaver ut i fra egne ønsker om bransje og teknologi. Vi vet ikke nøyaktig hvilke oppdrag vi får. Det er faktisk slik at din kompetanse og dine ønsker ofte styrer det neste oppdraget. Det viktigste for oss er at du har et ønske om å være faglig dyktig.

Som erfaren konsulent vil en ofte forventes å ta litt ansvar for både tekniske valg og utviklingsprosessen i et team. Vi lever i skjæringspunktet mellom design, utvikling og mennesker, og derfor tror vi det er en fordel om du har jobbet i kryssfunksjonelle team før. Det er også en fordel om du har jobbet i konsulentbransjen, og kan se muligheter, behov og løsninger hos våre kunder. Om det gjelder teknologi, innovasjon eller produktutvikling.

Lønn og kompensasjoner

Vi tilstreber åpenhet i alt vårt arbeid. Derfor forsøker vi å være forutsigbar med tanke på de ulike insentivene vi tilbyr. Totalt består dette av fastlønn og bonus:

Sarah hos Variant holder et foredrag

Om Variant

Variant er menneskene som jobber her. Vi har kommet sammen for å være med å skape et konsept og en filosofi vi selv tror på. Hverdagen blir mer spennende av å ha et fellesskap som engasjeres av utvikling og hvordan det påvirker hverdagen. Forretningsmodellen vår er enkel: Vi tilbyr flinke folk.

Da er det helt selvsagt at vi må investere i kunnskap. Læreglede kommer i mange fasonger og vi prøver å tilrettelegge for at vi som varianter skal lære på den måten vi ønsker. Noen skriver bloggposts, noen av oss driver podcasts (her og her), noen lager kodevideoer, noen underviser på NTNU og andre deler et eller annet interessant de har lært den siste tiden på vår Slack eller gjennom uformelle lærekvelder eller foredrag. I tillegg samles vi hver måned til det vi kaller en variantdag; vår egen innedag for faglig påfyll. Og, ikke minst, for å møtes.

Konseptet og filosofien som er beskrevet over har vi behandlet i detalj, foråsidetsånn:

Nylig har vi også valgt å open-source både ansettelsesavtaler og oppdragsavtaler. Se mer på https://github.com/varianter, hvor også kildekoden til vår håndbok og andre ting ligger. Blir du trigget av denne annonsen, men føler den trenger litt justering, så ligger også denne på GitHub 😉.

Kontakt

Har du spørsmål eller ønsker å snakke med oss om dette? Ikke vær redd for å kontakte vår skysjef og utvikler Mikkel om det vi skriver her. Hvis du har spørsmål om vår faglige tilnærming, eller filosofi rundt rekruttering, må du gjerne plinge på vår utvikler og rekrutteringsansvarlig Tormod.