Variant

Chief Technology Officer for Variant Oslo AS

Søknadsfristen har gått ut for denne stillingen

Varianter på en takterrasse

Vi søker etter noen som vil utvikle Oslo Det er det vi ønsker du skal gjøre, - sammen med flere og sammen med oss. Etablere neste generasjons selskapskultur hvor medarbeideres potensial utnyttes til det fulle ved å gi tillit og transparens. En kultur som består av gjensidig raushet, åpenhet og læreglede. En kultur som har mot til å stå som et eksempel for andre og ydmykhet til å lære av det samme.

Les mer om våre Oslo-vyer i denne brosjyren. I tillegg har Odd Morten skrevet litt om hvorfor vi etablerer oss i Tigerstaden.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter en teknologisjef som kan motivere andre teknologer innad i firmaet, med en god porsjon entusiasme og nysgjerrighet. Våre verdier er åpenhet, raushet og læreglede, og vi tror våre ledere bør ha verdi- og tankesett som harmonerer med disse.

Du bør være noen som holder seg oppdatert innen utvikling. Men samtidig har faget vårt blitt mer enn å bare kverne ut flest mulig kodelinjer. Vi lever i skjæringspunktet mellom design og utvikling, og derfor tror vi det er en fordel om du har jobbet i kryssfunksjonelle team før. Gjerne med roller som arkitekt, utvikler eller tilsvarende. Det er også en fordel om du har jobbet i konsulentbransjen, og kan se muligheter, behov og løsninger hos våre kunder. Om det gjelder teknologi, innovasjon eller produktutvikling.

Som Chief Technology Officer vil du være en brobygger. Vi tror at et åpent fagmiljø vil styrke oss som selskap, samtidig som det beriker kolleger i bransjen, og kunder vi jobber hos. Derfor har vi som mål om å være et synlig og engasjert fagmiljø, i flere kanaler. Om det være seg Meetups, YouTube, podcasts eller Open Source. Læreglede smitter, så du bør være raus med å dele av din egen kompetanse, og kunne hjelpe andre til å gjøre det samme.

Uansett vil det viktigste være at du er dyktig med mennesker og evner å lede, motivere og utvikle andre. Du må kunne tenke langsiktig samtidig som du evner å jobbe operativt og kortsiktig.

Ansvar og oppgaver

Sarah hos Variant holder et foredrag

Du vil bli en del av ledergruppen i Variant Oslo AS, og gjennom dette være med på å forme selskapets kultur og retning. Du vil ha personalansvar, være medansvarlig for tjenesteutvikling, salg og rekruttering. Ikke minst vil du ha ansvar å forme strategien for, og holde i gjennomføringen av den teknisk faglige utviklingen.

Herunder må en gjerne selv, i felleskap med resten av ledergruppen, finne retningen for hvor en ønsker å ta selskapet. Feltet vi jobber innenfor endrer seg hyppig, og det kan være muligheter vi ikke har tenkt på fra før. Dette betyr ikke at en trenger å slenge seg på hver spennende ny trend, men likevel kunne finne fokusområder som dere mener kan bli viktig for selskapet.

Vi er sterke tilhengere av at våre ledere forstår situasjonen til de skal lede og kundene våre. Våre ledere bruker derfor en stor del av sin tid som operative konsulenter ute i kundeoppdrag.

Lønn og kompensasjoner

Vi tilstreber åpenhet i alt vårt arbeid. Også når vi ser etter ledere. Derfor forsøker vi å være forutsigbar med tanke på de ulike insentivene vi tilby. Totalt består dette av fastlønn og bonus, et ledertillegg, utbytte fra aksjeandel og verdistigning i eierandel:

  • Lønn. Variant justerer lønn basert på Teknas lønsstatistikk. For ledere kommer også et tillegg for å gjøre lederlønningene konkurransedyktige. Vi legger opp til et ledertillegg som er trinnvis, og representerer størrelsen på selskapet. Dette for å opprettholde konkurransedyktighet samtidig som selskapets lønnskostnader skal harmonere til dets økonomi. I starten vil ledertillegg være 150 000 og øke trinnvis mot 300 000 i det selskapet har 40 ansatte. Dette betyr at hvis du eksempelvis har en mastergrad fra 2008, vil din startlønn være 1 093 746.
  • Bonus. Du vil som alle ansatte får en flat resultatbonus pr kvartal som utgjør 30% av overskuddet.
  • Chief Technology Officer vil tilbys å kjøpe 10% av aksjene i Variant Oslo AS. Dette vil årlig medføre utbetalt utbytte. Variant benytter aktiv utbyttepolitikk, og det er å forvente betydelig utbetalinger hvert år.
  • Selskapets verdi vil øke med antall ansatte. Ved tidlig inntreden vil hver aksje ha en lav verdi, og som raskt stiger i verdi etter hvert som antall ansatte øker. Vi er ambisiøse og søker deg som også har lyst til å oppnå noe. Vi har en modell for bærekraftig vekst og et realistisk mål om å bygge et fagmiljø med 40 dyktige fagpersoner på 3 år.

Kompensasjonen er med andre ord knyttet til verdiutviklingen av selskapet. Vi har her laget en prognose for denne utviklingen de første årene.

Om Variant

Christian, Jacob og Maciek hos Variant Variant er menneskene som jobber her. Vi har kommet sammen for å være med å skape et konsept og en filosofi vi selv tror på. Hverdagen blir mer spennende av å ha et fellesskap som engasjeres av utvikling og hvordan det påvirker hverdagen. Forretningsmodell vår er enkel: Vi tilbyr flinke folk.

Da er det helt selvsagt at vi må investere i kunnskap. Læreglede kommer i mange fasonger og vi prøver å tilrettelegge for at vi som varianter skal lære på den måten vi ønsker. Noen av oss driver podcasts (her og her), noen lager kodevideoer, noen underviser på NTNU. I tillegg samles vi hver måned til det vi kaller en variantdag; vår egen innedag for faglig påfyll. Og, ikke minst, for å møtes.

Konseptet og filosofien som er beskrevet over har vi behandlet i detalj, foråsidetsånn:

Kontakt

Har du spørsmål eller ønsker å snakke med oss om dette? Ikke vær redd for å kontakte vår utvikler Christian Brevik om det vi skriver her. Hvis du har spørsmål om vår faglige tilnærming, eller filosofi rundt rekruttering, må du gjerne plinge på vår Chief Community Officer Mikael Brevik.