Variant

Chief Technology Officer for Variant Bergen AS

Vi søker etter deg som vil utvikle Bergen!

Varianter på en takterrasse

Det er det vi ønsker du skal gjøre, - sammen med oss. Vi ser etter deg som vil etablere neste generasjons selskapskultur hvor medarbeideres potensial utnyttes til det fulle ved å gi tillit og transparens. En kultur som består av gjensidig raushet, åpenhet og læreglede. En kultur som har mot til å stå som et eksempel for andre, og med ydmykhet nok til å lære underveis.

Les mer om våre ambisjoner for Bergen her. I tillegg har Odd Morten skrevet litt om hvorfor vi etablerer oss i Vestlandets hovedstad.

Hvem ser vi etter?

Vi ser etter en teknologisjef som kan motivere andre teknologer innad i firmaet, med en god porsjon entusiasme og nysgjerrighet.

Du bør like å holde deg oppdatert innen utvikling, men samtidig har faget vårt blitt mer enn å bare kverne ut flest mulig kodelinjer. Vi lever i skjæringspunktet mellom design og utvikling, og derfor tror vi det er en fordel om du har jobbet i kryssfunksjonelle team før. Gjerne med roller som arkitekt, utvikler eller tilsvarende. Det er også en fordel om du har jobbet i konsulentbransjen, og kan se muligheter, behov og løsninger hos våre kunder.

Som Chief Technology Officer vil du være en brobygger. Vi tror at et åpent fagmiljø vil styrke oss som selskap, samtidig som det beriker kolleger i bransjen, og kunder vi jobber hos. Derfor har vi som mål å være et synlig og engasjert fagmiljø, i flere kanaler. Læreglede smitter, så du bør være raus med å dele av din egen kompetanse, og kunne hjelpe andre til å gjøre det samme. Gjerne gjennom Meetups, YouTube, podcasts, Open Source eller i den kanalen du liker best.

Uansett, det viktigste er at du er dyktig med mennesker og evner å lede, motivere og utvikle andre.

Ansvar og oppgaver

Sarah hos Variant holder et foredrag

Du vil bli en del av ledergruppen i Variant Bergen AS, og gjennom dette være med på å forme selskapets retning og kultur. Du vil ha personalansvar, og være medansvarlig for tjenesteutvikling, salg og rekruttering.

Du vil også ha ansvar for selskapets faglige utvikling innen teknologi. Feltet vi jobber innenfor endrer seg hyppig, og det kan være muligheter vi ikke har tenkt på fra før. Det betyr ikke at vi trenger å slenge oss med på alle nye trender, men vi håper allikevel at du kan foreslå nye fokusområder som du mener kan bli viktig for selskapet. Du vil også samarbeide med CTOene i Trondheim og Oslo der det er naturlig.

Vi er tilhengere av at våre ledere forstår behovene til både egne konsulent-kolleger og kundene våre. Våre ledere bruker derfor en stor del av sin tid som operative konsulenter ute i kundeoppdrag.

Lønn og kompensasjoner

Vi ønsker å være så åpen som mulig i alt vårt arbeid, det gjelder også med tanke på de ulike insentivene våre. Vi tilbyr både fastlønn og bonus, et ledertillegg, utbytte fra aksjeandel og verdistigning i eierandel:

  • Lønn. Variant justerer lønn basert på Teknas lønnsstatistikk. For ledere kommer også et tillegg for å gjøre lederlønningene konkurransedyktige. Dette ledertillegget vil være 150 000 kr. Med en mastergrad fra 2008, vil din startlønn være 1 151 610.
  • Bonus. Du vil, i likhet med alle ansatte, få en flat resultatbonus per kvartal. Bonusen utgjør 30 prosent av overskuddet.
  • Vår nye Chief Technology Officer tilbys å kjøpe 10 prosent av aksjene i Variant Bergen AS. Dette vil medføre et årlig utbetalt utbytte. Variant benytter aktiv utbyttepolitikk, og det er å forvente betydelige utbetalinger hvert år.
  • Selskapets verdi vil øke med antall ansatte. Ved tidlig inntreden vil hver aksje ha en lav verdi, og denne stiger raskt i verdi etter hvert som antallet ansatte øker. Vi har en modell for fornuftig vekst og et realistisk mål om å bygge et fagmiljø med 30 dyktige fagpersoner på 3 år.

Kompensasjonen er med andre ord knyttet til verdiutviklingen av selskapet. Vi har her laget en prognose for denne utviklingen de første årene.

Om Variant

Christian, Jacob og Maciek hos Variant

Variant er menneskene som jobber her. Vi har kommet sammen for å være med og skape et konsept og en filosofi vi selv tror på. Hverdagen blir mer spennende av å ha et fellesskap som engasjeres av utvikling og nysgjerrighet. Forretningsmodellen vår er enkel: Vi tilbyr flinke og greie folk.

For oss er det helt selvsagt at vi må investere i kunnskap. Læreglede kommer i mange fasonger og vi prøver å tilrettelegge for at alle skal lære på den måten de ønsker. Noen av oss driver podcasts (her og her), noen lager kodevideoer, og noen underviser på NTNU eller andre steder. I tillegg samles vi hver måned til det vi kaller en variantdag; vår egen egen dag for både faglig og sosialt påfyll.

Konseptet og filosofien som er beskrevet over har vi behandlet i detalj, foråsidetsånn:

Kontakt

Har du spørsmål eller ønsker å snakke med oss om dette? Ikke vær redd for å kontakte Variant Bergens midlertidige CEO Anders Hammervold. Hvis du har spørsmål om vår faglige tilnærming, eller filosofi rundt rekruttering, må du gjerne plinge på vår Chief Community Officer i Trondheim; Mikael Brevik.