Variant

Daglig leder for Variant Oslo AS

Vi søker etter noen som vil utvikle Oslo

Akerselva av Liam Martens

Det er det vi ønsker du skal gjøre, - sammen med flere og sammen med oss. Etablere neste generasjons selskapskultur hvor medarbeideres potensial utnyttes til det fulle ved å gi tillit og transparens. En kultur som består av gjensidig raushet, åpenhet og læreglede. En kultur som har mot til å stå som et eksempel for andre og ydmykhet til å lære av det samme.

Les mer om våre Oslo-vyer i denne brosjyren. I tillegg har Odd Morten skrevet litt om hvorfor vi etablerer oss i Tigerstaden.

Hvem ser vi etter?

Helt overordnet ser vi etter en kvinne eller mann som kan lede en gjeng dyktige og læreglade mennesker. Våre verdier er åpenhet, raushet og nettopp læreglede, og vi tror våre ledere bør ha verdi- og tankesett som harmonerer med disse. Vi er et konsulentselskap som tilbyr tjenester i sfæren knyttet til utvikling av IT-systemer. Vi tror det vil være en stor fordel om du har erfaring fra dette. For eksempel som utvikler, designer eller prosjektleder. Vi tror at det absolutt er en fordel om du har jobbet 5-10 år i konsulentbransjen også. Da ikke nødvendigvis som leder, men med brennende ønske og intresse for ledelse. Uansett vil det viktigste være at du er dyktig med mennesker og evner å lede, motivere og utvikle andre. Du må være motivert av å tenke langsiktig samtidig som du evner å jobbe operativt og kortsiktig.

Ansvar og oppgaver

Signering av avtale

Du vil bli en del av Variants konsernledelse, og gjennom dette bistå med strategiarbeid både på selskap- og konsernnivå. Du vil jobber med selskapsutvikling og samarbeide med de øvrige selskapene i vårt konsern. Som daglig leder i Variant Oslo AS vil du har personalansvar for minst de øvrige medlemmene av ledergruppen, og gjerne flere. Du vil ha et overordnet ansvar for salg selv om dette absolutt er et teamarbeid i Variant. Tilsvarende vil du ha et ansvar for rekruttering, igjen sammen med andre både i Oslo og konsernet. Vi er sterke tilhengere av at våre ledere forstår situasjonen til de de skal lede og kundene våre. Våre ledere bruker derfor gjerne en viss andel av sin tid som operative konsulenter ute i kundeoppdrag.

Lønn og kompensasjoner

Vi tilstreber åpenhet i alt vårt arbeid. Også når vi ser etter ledere. Derfor forsøker vi å være forutsigbar med tanke på de ulike insentivene vi tilby. Totalt består dette av fastlønn og bonus, et ledertillegg, utbytte fra aksjeandel og verdistigning i eierandel:

  • Lønn. Variant justerer lønn basert på teknas lønsstatistikk. For ledere kommer også et tillegg for å gjøre lederlønningene konkurransedyktige. Ledertillegg utvikler seg trinnvis sammen med størrelsen på selskapet. Dette for å opprettholde konkurransedyktighet samtidig som selskapets lønnskostnader skal harmonere til dets økonomi. I starten vil lønn samt ledertillegg være 1 100 000 og øke mot 1 500 000 i det selskapet har 40 ansatte.
  • Bonus. Du vil som alle ansatte får en flat resultatbonus pr kvartal som utgjør 30% av overskuddet.
  • Daglig leder vil tilbys å kjøpe 10% av aksjene i Variant Oslo AS. Dette vil årlig medføre utbetalt utbytte. Variant benytter aktiv utbyttepolitikk, og det er å forvente betydelig utbetalinger hvert år.
  • Selskapets verdi vil øke med antall ansatte. Ved tidlig inntreden vil hver aksje ha en lav verdi, og som raskt stiger i verdi etter hvert som antall ansatte øker. Vi er ambisiøse og søker deg som også har lyst til å oppnå noe. Vi har en modell for bærekraftig vekst og et realistisk mål om å bygge et fagmiljø med 40 dyktige fagpersoner på 3 år.

Kompensasjonen er med andre ord knyttet til verdiutviklingen av selskapet. Vi har her laget en prognose for denne utviklingen de første årene.

Om Variant

Variant med vision Variant er menneskene som jobber her. Vi har kommet sammen for å være med å skape et konsept og en filosofi vi selv tror på. Hverdagen blir mer spennende av å ha et fellesskap som engasjeres av utvikling og hvordan det påvirker hverdagen. Forretningsmodell vår er enkel: Vi tilbyr flinke folk.

Da er det helt selvsagt at vi må investere i kunnskap. Læreglede kommer i mange fasonger og vi prøver å tilrettelegge for at vi som varianter skal lære på den måten vi ønsker. Noen av oss driver podcasts (her og her), noen lager kodevideoer, noen underviser på NTNU. I tillegg samles vi hver måned til det vi kaller en variantdag; vår egen innedag for faglig påfyll. Og, ikke minst, for å møtes.

Konseptet og filosofien som er beskrevet over har vi behandlet i detalj, foråsidetsånn:

Kontakt

Har du spørsmål eller ønsker å snakke med oss om dette? Ikke vær redd for å kontakte vår konsernleder Odd Morten Sveås.