Variant

Chief Design Officer i Variant Oslo AS

Søknadsfristen har gått ut for denne stillingen

Flotte Varianter

Vi søker etter noen som vil utvikle Oslo Det er det vi ønsker du skal gjøre, - sammen med flere og sammen med oss. Etablere neste generasjons selskapskultur hvor medarbeideres potensial utnyttes til det fulle ved å gi tillit og transparens. En kultur som består av gjensidig raushet, åpenhet og læreglede. En kultur som har mot til å stå som et eksempel for andre og ydmykhet til å lære av det samme.

Les mer om våre Oslo-vyer i denne brosjyren.

Hvem ser vi etter?

Design har blitt et bredt fagområde som strekker seg fra interaksjonsdesign til strategisk design. Vi ser etter en ledestjerne som kan design og som gjerne har erfart utviklingen designfaget har hatt de siste årene og som har en forståelse for designs brede fagspekter. Vi er et konsulentselskap som tilbyr tjenester i sfæren digital utvikling, og det er en stor fordel om du har erfaring med dette. For design begrenser det seg derimot ikke til kun design av digitale løsninger, selv om vi fortsatt tror at hovedbehovet i markedet er digital design og UX en stund til. Vi jobber også med design i kontekst av forretningsutvikling og organisasjonsutvikling. Hvilken designvariant du er er ikke det viktigste, men det er viktig å forstå helheten og hvordan hver fagspiss er gjensidig likeverdig. Vi opplever nesten alltid at en helhetlig tilnærming til design tilfører ekstra verdi og engasjement. Både internt og for kundene våre.

Våre verdier er åpenhet, raushet og læreglede, og vi tror våre ledere bør ha verdi-og tankesett som harmonerer med disse. Læreglede smitter, og vi leter etter en designleder som kan motivere andre og utvikle faget.

Ansvar og oppgaver

Konsentrerte Varianter

Du vil bli en del av ledergruppen i Variant Oslo AS, og gjennom dette være med på å forme selskapets kultur og retning. Du vil ha personalansvar, være medansvarlig for tjenesteutvikling, salg og rekruttering. Ikke minst vil du ha ansvar for den designfaglige utviklingen.

Vi er sterke tilhengere av at våre ledere forstår situasjonen til de de skal lede og kundene våre. Våre ledere bruker derfor en stor del av sin tid som operative konsulenter ute i kundeoppdrag.

Lønn og kompensasjoner

Vi tilstreber åpenhet i alt vårt arbeid. Også når vi ser etter ledere. Derfor forsøker vi å være forutsigbar med tanke på de ulike insentivene vi tilby. Totalt består dette av fastlønn og bonus, et ledertillegg, utbytte fra aksjeandel og verdistigning i eierandel:

  • Lønn. Variant justerer lønn basert på Teknas lønsstatistikk. For ledere kommer også et tillegg for å gjøre lederlønningene konkurransedyktige. Vi legger opp til et ledertillegg som er trinnvis, og representerer størrelsen på selskapet. Dette for å opprettholde konkurransedyktighet samtidig som selskapets lønnskostnader skal harmonere til dets økonomi. I starten vil ledertillegg være 150 000 og øke trinnvis mot 300 000 i det selskapet har 40 ansatte. Dette betyr at hvis du eksempelvis har en mastergrad fra 2008, vil din startlønn være 1 093 746.
  • Bonus. Du vil som alle ansatte får en flat resultatbonus pr kvartal som utgjør 30% av overskuddet.
  • Chief Design Officer vil tilbys å kjøpe 10% av aksjene i Variant Oslo AS. Dette vil årlig medføre utbetalt utbytte. Variant benytter aktiv utbyttepolitikk, og det er å forvente betydelig utbetalinger hvert år.
  • Selskapets verdi vil øke med antall ansatte. Ved tidlig inntreden vil hver aksje ha en lav verdi, og som raskt stiger i verdi etter hvert som antall ansatte øker. Vi er ambisiøse og søker deg som også har lyst til å oppnå noe. Vi har en modell for bærekraftig vekst og et realistisk mål om å bygge et fagmiljø med 40 dyktige fagpersoner på 3 år.

Kompensasjonen er med andre ord knyttet til verdiutviklingen av selskapet. Vi har her laget en prognose for denne utviklingen de første årene.

Om Variant

Workshop med Post-its Variant er menneskene som jobber her. Vi har kommet sammen for å være med å skape et konsept og en filosofi vi selv tror på. Hverdagen blir mer spennende av å ha et fellesskap som engasjeres av utvikling og hvordan det påvirker hverdagen. Forretningsmodell vår er enkel: Vi tilbyr flinke folk.

Da er det helt selvsagt at vi må investere i kunnskap. Læreglede kommer i mange fasonger og vi prøver å tilrettelegge for at vi som varianter skal lære på den måten vi ønsker. Noen av oss driver podcasts (her og her), noen lager kodevideoer, noen underviser på NTNU. I tillegg samles vi hver måned til det vi kaller en variantdag; vår egen innedag for faglig påfyll. Og, ikke minst, for å møtes.

Konseptet og filosofien som er beskrevet over har vi behandlet i detalj, foråsidetsånn:

Kontakt

Har du spørsmål eller ønsker å snakke med oss om dette? Ikke vær redd for å kontakte vår Chief Design Officer i Variant konsern Tonje Evanger eller rekrutteringsansvarlig Marius Krakeli.