Variant

Chief Design Officer i Variant Bergen AS

Vi søker deg som vil utvikle Bergen!

Flotte Varianter

Det er det vi ønsker du skal gjøre – sammen med oss. Vi ser etter deg som vil være med på å etablere neste generasjons selskapskultur, hvor medarbeidernes potensiale utnyttes til det fulle ved å gi tillit og transparens. En kultur som består av gjensidig raushet, åpenhet og læreglede. En kultur som har mot til å stå som et eksempel for andre, og har ydmykhet nok til å lære.

Les mer om våre ambisjoner for Bergen her. I tillegg har Odd Morten skrevet litt om hvorfor vi etablerer oss i Vestlandets hovedstad.

Hvem ser vi etter?

For oss er design et bredt fagområde som strekker seg fra strategisk design til interaksjonsdesign, og vi håper at du også har god forståelse for bredden i faget. Vi lever i skjæringspunktet mellom design og utvikling, og derfor tror vi det er en fordel om du har jobbet i kryssfunksjonelle team før. Gjerne som UXer, tjenestedesigner eller innen andre deler av designfaget. Det viktigste er ikke hvilken designvariant du er, men at du forstår helheten og hvordan hver fagspiss utfyller hverandre. Vi opplever alltid at en helhetlig tilnærming til design tilfører ekstra verdi og engasjement.

Våre verdier er åpenhet, raushet og læreglede, og du bør ha et verdi- og tankesett som harmonerer med disse. Læreglede smitter, og vi leter etter en designleder som både er nysgjerrig selv og som trives med å motivere andre til læring og utvikling.

Ansvar og oppgaver

Konsentrerte Varianter

Du vil bli en del av ledergruppen i Variant Bergen AS, og gjennom dette være med på å forme selskapets retning og kultur. Du vil ha personalansvar, og være medansvarlig for tjenesteutvikling, salg og rekruttering.

Du vil også ha ansvar for selskapets faglige utvikling innen design. Feltet vi jobber innenfor endrer seg hyppig, og det kan være muligheter vi ikke har tenkt på fra før. Det betyr ikke at vi trenger å slenge oss med på alle nye trender, men vi håper allikevel at du kan foreslå nye fokusområder som du mener kan bli viktig for selskapet. Du vil også samarbeide med CDOene i Trondheim og Oslo der det er naturlig.

Vi er tilhengere av at våre ledere forstår behovene til både egne konsulent-kolleger og kundene våre. Våre ledere bruker derfor en stor del av sin tid som operative konsulenter ute i kundeoppdrag.

Lønn og kompensasjoner

Vi ønsker å være så åpen som mulig i alt vårt arbeid, det gjelder også med tanke på de ulike insentivene våre. Vi tilbyr både fastlønn og bonus, et ledertillegg, utbytte fra aksjeandel og verdistigning i eierandel:

  • Lønn. Les mer om lederlønn i Variant
  • Bonus. Du vil, i likhet med alle ansatte, få en flat resultatbonus per kvartal. Bonusen utgjør 30 prosent av overskuddet.
  • Vår nye Chief Design Officer tilbys å kjøpe 10 prosent av aksjene i Variant Bergen AS. Dette vil medføre et årlig utbetalt utbytte. Variant benytter aktiv utbyttepolitikk, og det er å forvente betydelige utbetalinger hvert år.
  • Selskapets verdi vil øke med antall ansatte. Ved tidlig inntreden vil hver aksje ha en lav verdi, og denne stiger raskt i verdi etter hvert som antallet ansatte øker. Vi har en modell for fornuftig vekst og et realistisk mål om å bygge et fagmiljø med 30 dyktige fagpersoner på 3 år.

Kompensasjonen er med andre ord knyttet til verdiutviklingen av selskapet. Vi har her laget en prognose for denne utviklingen de første årene.

Om Variant

Workshop med Post-its Variant er menneskene som jobber her. Vi har kommet sammen for å være med å skape et konsept og en filosofi vi selv tror på. Hverdagen blir mer spennende av å ha et fellesskap som engasjeres av utvikling og nysgjerrighet. Forretningsmodellen vår er enkel: Vi tilbyr flinke og greie folk.

For oss er det helt selvsagt at vi må investere i kunnskap. Læreglede kommer i mange fasonger og vi prøver å tilrettelegge for at alle skal lære på den måten vi ønsker. Noen av oss driver podcasts (her og her), noen lager kodevideoer, noen underviser på NTNU. I tillegg samles vi hver måned til det vi kaller en variantdag; vår egen innedag for både faglig og sosialt påfyll.

Konseptet og filosofien som er beskrevet over har vi behandlet i detalj, foråsidetsånn:

Kontakt

Har du spørsmål eller ønsker å snakke med oss om dette? Ikke vær redd for å kontakte vår rekrutteringsansvarlig Marius Krakeli eller CDO i Trondheim Tonje Evanger.